Treningi Kafeteria
Projekty dedykowane indywidualnie Konsultacje i coaching operacyjny online
Projekty dedykowane indywidualnie Effective online meeting program poprawy skuteczności
Projekty dedykowane indywidualnie Rekrutacja i weryfikacja online
Projekty dedykowane indywidualnie Badania let’s talk
Projekty dedykowane indywidualnie Nowa jakość celów (MBO, OKR)
Projekty dedykowane indywidualnie Work life balance
Treningi Caffeteria
Inżynierie Inżynieria strategii
Inżynierie Inżynieria diagnozy
Inżynierie Inżynieria HIPO
Inżynierie Inżynieria wartości
Inżynierie Inżynieria zmiany
Inżynierie Inżynieria rezultatu

Wdrożenia Podniesienie kompetencji kadry do poziomu niezbędnego dla realizacji ambitnej strategii

DWA lata. Tyle czasu zajęło zbudowanie odpowiedniego poziomu kompetencji indywidualnych i zespołowych umożliwiających realizację ambitnej strategii zakładającej znaczący wzrost wartości firmy.

Wdrożenia Podwojenie tempa wzrostu i wartości firmy, czyli od jednoosobowego zarządzania firmą, do zarządzania i przywództwa zespołowego

„Jestem niezbędny i coraz mniej mi się to podoba…” Spółka z branży ICT zarządzana osobiście od 20 lat przez właściciela – założyciela. Osiągnęła skalę działania, przy której jednoosobowe zarządzanie firmą stało się nieefektywne. Właściciel był niezbędny swoim ludziom i jednocześnie ta konieczność angażowania się cały czas we wszystkie aspekty zarządzania, w tym na poziomie operacyjnym, coraz mniej mu się podobała.

Wdrożenia Budowanie kanonu zarządzania wśród liderów na przykładzie koncernu produkcyjnego

Na dzisiejszym rynku pracy to pracodawcy myślą intensywnie o tym, jak zadbać o właściwych pracowników, ograniczyć rotację i przyciągnąć nowych – zwłaszcza specjalistów