Projekty dedykowane indywidualnie

Rekrutacja i weryfikacja online

Dla:

Firm, które potrzebują podjąć szybkie i trafne decyzje związane z rekrutacją wewnętrzną czy zewnętrzną w trybie awaryjnym. Oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych i weryfikacyjnych na różne stanowiska i do różnych ról.

Co proponujemy?

  • Przygotowanie osobowościowego i kompetencyjnego profilu kandydata (kryteria merytoryczne, osobowościowe i formalne);
  • Dobór zdalnych metod do badania kompetencji i przeprowadzenie wirtualnych spotkań ze wskazanymi przez Was kandydatami (zakładamy tu możliwość Waszego częściowego uczestnictwa w wirtualnych spotkaniach z kandydatami);
  • Przygotowanie krótkich raportów opisujących kompetencje kandydatów na strukturze SWOT wraz ze wskazaniem rekomendacji lub anty-rekomendacji oraz rankingu, który proponujemy;
  • Rozmowa z Wami, aby omówić w/w kwestie.