Inżynierie

Inżynieria rezultatu

Wzmocnij zespół i koncentrację na rezultatach. Zamawiaj rezultaty.

Inżynieria Rezultatu to program treningowy dla zespołów zarządzających lub projektowych, który ma na celu odblokowanie potencjału do realizacji konkretnego rezultatu, wizji i aspiracji biznesowych.

Mimo wysiłków wyniki stoją w miejscu? Masz poczucie, że zespół nie potrafi wykorzystać rynkowego potencjału? Dynamika wzrostu nie spełnia twoich oczekiwań? Projekty są wiecznie w realizacji, a za rzadko po prostu zrealizowane? Ludziom brakuje inicjatywy i proaktywności? Potrzebujesz samodzielnego zespołu, który potrafi zrealizować wizję i zwiększyć wartość firmy? Sięgnij po Inżynierię Rezultatu.

Program treningowy opracowujemy zawsze dla konkretnego zespołu, w zależności od oceny jego aktualnej kondycji, barier i możliwości. Formy, intensywność i czas trwania dobieramy tak, aby zespół osiągnął oczekiwane rezultaty.

Zwrot z inwestycji w program treningowy to zazwyczaj 8-10 krotność rocznego budżetu wynagrodzeń zespołu, z którym pracujemy.

Wdrożenie Inżynierii Rezultatu pozwoli:

 • osiągnąć pożądany poziom skuteczności zespołu i wyraźną poprawę osiąganych rezultatów;
 • przejść z sukcesem proces: od grupy osób i konieczności zarządzania jednoosobowo przez właściciela (założyciela, prezesa) lidera zespołu do zarządzania zespołowego;
 • poprawić jakość planowania operacyjnego, zmniejszyć skalę odchyleń od planu i ilość problemów operacyjnych;
 • skończyć z nieproduktywnymi spotkaniami, w trakcie których wałkuje się wciąż te same tematy i problemy;
 • skończyć z przerzucaniem odpowiedzialności i silosowym myśleniem;
 • osiągnąć wysoki poziom proaktywności i szybkości działania, w miejsce reagowania z opóźnieniem na wydarzenia, działania rynku i konkurencji;
 • stworzyć zespół i w końcu organizację uczącą się.

 

Inżynieria Rezultatu to rozwiązanie dopasowane do potrzeb firm:

 • które z racji na osiągnięta skalę działania nie mogą być już skutecznie zarządzane jednoosobowo przez założyciela, prezesa;
 • które bardzo szybko urosły i napotkały „sufit”
 • które planują dynamiczny wzrost i jednocześnie chcą się upewnić, czy są wystarczająco gotowe na duży krok do przodu;
 • które stanęły w obliczu konieczności transformacji, a jednocześnie nie potrafią jej wystarczająco sprawnie przeprowadzić;
 • które dotychczasowy właściciel chciałby sprofesjonalizować, zwiększyć wartość, przygotować do ewentualnej sprzedaży;
 • w których pojawił się inwestor wymagający profesjonalizacji i istotnego wzrostu wartości firmy w zadanym horyzoncie czasowym.

Pierwszy etap warunkuje podjęcie współpracy. Polega on na obserwacji kilku spotkań zespołu oraz wywiadach indywidualnych z liderem (zrozumienie pożądanego rezultatu) i członkami zespołu. Zakończeniem tego etapu jest omówienie diagnozy stanu wyjściowego, wskazaniu kluczowych „kotwic wzrostu” i możliwych kierunków działań. Dalszą współpracę podejmujemy tylko, gdy uznamy, że osiągnięcie zakładanych rezultatów jest realne.

Drugi etap jest dość krótki i polega na zaprojektowaniu programu treningowego (dobraniu odpowiedniej sekwencji działań i narzędzi). Zaprezentujemy projekt programu i w ciągu najdalej miesiąca rozpoczniemy realizację. W pierwszych tygodniach skupiamy się na usunięciu najistotniejszych „kotwic wzrostu”.

Trzeci etap to realizacji procesu treningowego. Trochę jak w sporcie. Częste iteracje, towarzyszenie zespołowi w akcji, konkretne, coraz trudniejsze zadania. Łatwiej wyobrazisz sobie na czym polega trening zapoznając się z listą wybranych narzędzi i przykładem wdrożenia Inżynierii Rezultatu.

Wybrane narzędzia:

 • Trening on-the-job, dostarczanie kolejnych porcji kompetencji dokładnie wtedy, gdy zespół potrzebuje ich użyć
 • Shadowing, czyli obserwacja zespołu w działaniu i dostarczanie na bieżąco informacji zwrotnej
 • Sesje integracji i współpracy
 • Konsultacje indywidualne dla członków zespołu i lidera
 • Symulacje, stress-testy opracowywane dla różnych scenariuszy strategicznych
 • Sesje warsztatowe planowania operacyjnego i spotkania tzw. „operatywki”
 • Planowanie scenariuszowe i strategiczne
 • Zarządzanie portfelem projektów