Wiedza i biznes

Przez wiele lat przekonaliśmy się,
że swobodny przepływ wiedzy i pomysłów
to najlepsze paliwo dla biznesu.

Chcemy nieustannie konfrontować nowe rozwiązania z rynkiem,
dzielić się naszymi doświadczeniami, ale też słuchać spostrzeżeń
i wniosków ludzi biznesu. Ten wspólny dialog już nie raz dał
początek projektom, które bez cienia przesady możemy
określić jako innowacyjne.

Więcej