Inżynieria
Strategii

W dzisiejszym biznesie działanie bez
strategii to zwykłe dryfowanie.

Inżynieria Strategii jest sposobem na wypracowanie i wdrożenie w Twojej organizacji procesu realizacji celów strategicznych.

Procesu, który pomoże w komunikacji strategii na każdym poziomie organizacji i zaangażowaniu w jej realizację wszystkich pracowników.

Wdrożenie Inżynierii Strategii pozwoli:

 • wypracować strategię (jeśli Twoja organizacja jeszcze jej nie ma);
 • zaktualizować strategię (jeśli ona istnieje, ale nie była analizowana przez dłuższy czas);
 • przełożyć strategię na cele, które będą skaskadowane w dół organizacji (jeśli strategia istnieje, ale nie jest odpowiednio komunikowana);
 • uruchomić proces dialogu pomiędzy szczeblami zarządzania i jednostkami organizacyjnymi w ramach celów operacyjnych i strategicznych;
 • zbudować spójne narzędzie do zintegrowanego zarządzania przez cele.

Inżynieria Strategii to rozwiązanie dopasowane do potrzeb organizacji:

 • przygotowujących się do kluczowych zmian, w które zaangażowani będą wszyscy pracownicy;
 • w których strategia nie jest w tej chwili wypracowana i jasna;
 • w których strategia istnieje, ale nie jest realizowana lub jej realizacja jest trudna i napotyka opór wewnętrzny;
 • które chcą wprowadzić zintegrowany system zarządzania przez cele, będący również narzędziem do realizacji kierunków strategicznych.

Żeby wiedzieć, którędy iść i co zabrać ze sobą na drogę, musimy wiedzieć, gdzie dokładnie chcemy dojść.

Wszystkie działania w Inżynierii Strategii podporządkowane są jasno zdefiniowanej strategii rozwojowej dla Twojego biznesu. Następnie, w ramach określonych wcześniej celów strategicznych, definiujemy razem z Klientem projekty, które mają na celu zbudowanie doskonałości organizacyjnej jego firmy. Wspólnie tworzymy również portfel kompetencji kluczowych dla realizacji strategii, które powinny być kształtowane w ramach projektów rozwojowych.

Wybrane narzędzia:

 • Program Rzeczywistej Realizacji Strategii™
 • Warsztat WIZJA i MISJA
 • Warsztaty strategiczne
 • Diagnoza Hierarchiczna
 • Zintegrowany system zarządzania przez cele
 • Diagnoza Procesowa™
 • Warsztat Strykowski™
 • Audyt skuteczności procesów
 • Gra Biznesowa MAGENTA
 • Diagnoza kompetencji (AC/DC/360 stopni)
 • Systemowa diagnoza zespołu
 • Modele kompetencyjne
 • Warsztaty dla menedżerów „Nowa jakość celów”
 • Programy Rozwoju Przywództwa
 • Warsztaty rozwijające kompetencje zespołowe
 • Warsztaty rozwijające kompetencje i narzędzia menedżerskie, w tym zarządzania projektami

Dowiedz się więcej o naszych narzędziach >>

Zobacz także