Inżynierie

Inżynieria strategii

W dzisiejszym biznesie działanie bez strategii to zwykłe dryfowanie.

INŻYNIERIA STRATEGII JEST SPOSOBEM NA WYPRACOWANIE I WDROŻENIE W TWOJEJ ORGANIZACJI PROCESU REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH.

Procesu, który pomoże w komunikacji strategii na każdym poziomie organizacji i zaangażowaniu w jej realizację wszystkich pracowników.

WDROŻENIE INŻYNIERII STRATEGII POZWOLI:

 • wypracować strategię (jeśli Twoja organizacja jeszcze jej nie ma);
 • zaktualizować strategię (jeśli ona istnieje, ale nie była analizowana przez dłuższy czas);
 • przełożyć strategię na cele, które będą skaskadowane w dół organizacji (jeśli strategia istnieje, ale nie jest odpowiednio komunikowana);
 • uruchomić proces dialogu pomiędzy szczeblami zarządzania i jednostkami organizacyjnymi w ramach celów operacyjnych i strategicznych;
 • zbudować spójne narzędzie do zintegrowanego zarządzania przez cele.

INŻYNIERIA STRATEGII TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ORGANIZACJI:

 • przygotowujących się do kluczowych zmian, w które zaangażowani będą wszyscy pracownicy;
 • w których strategia nie jest w tej chwili wypracowana i jasna;
 • w których strategia istnieje, ale nie jest realizowana lub jej realizacja jest trudna i napotyka opór wewnętrzny;
 • które chcą wprowadzić zintegrowany system zarządzania przez cele, będący również narzędziem do realizacji kierunków strategicznych.

 

ŻEBY WIEDZIEĆ, KTÓRĘDY IŚĆ I CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DROGĘ, MUSIMY WIEDZIEĆ, GDZIE DOKŁADNIE CHCEMY DOJŚĆ.

Wszystkie działania w Inżynierii Strategii podporządkowane są jasno zdefiniowanej strategii rozwojowej dla Twojego biznesu. Następnie, w ramach określonych wcześniej celów strategicznych, definiujemy razem z Klientem projekty, które mają na celu zbudowanie doskonałości organizacyjnej jego firmy. Wspólnie tworzymy również portfel kompetencji kluczowych dla realizacji strategii, które powinny być kształtowane w ramach projektów rozwojowych.

Wybrane narzędzia:

 • Program Rzeczywistej Realizacji Strategii™
 • Warsztat WIZJA i MISJA
 • Warsztaty strategiczne
 • Diagnoza Hierarchiczna
 • Zintegrowany system zarządzania przez cele
 • Diagnoza Procesowa™
 • Warsztat Strykowski™
 • Audyt skuteczności procesów
 • Gra Biznesowa MAGENTA
 • Diagnoza kompetencji (AC/DC/360 stopni)
 • Systemowa diagnoza zespołu
 • Modele kompetencyjne
 • Warsztaty dla menedżerów „Nowa jakość celów”
 • Programy Rozwoju Przywództwa
 • Warsztaty rozwijające kompetencje zespołowe
 • Warsztaty rozwijające kompetencje i narzędzia menedżerskie, w tym zarządzania projektami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH NARZĘDZIACH >>