Inżynierie

Inżynieria diagnozy

Pierwszym krokiem na drodze do ponadprzeciętnych wyników jest identyfikacja i ocena potencjału organizacji.

INŻYNIERIA DIAGNOZY TO KOMPLEKSOWY PROCES, W KTÓRYM ZA POMOCĄ SPRAWDZONYCH NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH NAZYWAMY I OPISUJEMY CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ ORGANIZACJI BIZNESOWEJ.

W ramach projektu wskazujemy mechanizmy funkcjonowania zespołów i jednostek tak, by wyjaśnić źródła problemów i sukcesów oraz podpowiadać możliwości usprawnienia pracy oraz komunikacji.

WDROŻENIE INŻYNIERII DIAGNOZY POZWOLI:

 • dowiedzieć się, skąd wynikają problemy czy nieporozumienia w obszarze współpracy między kluczowymi zespołami lub jednostkami w firmie;
 • podjąć i wdrożyć decyzje o restrukturyzacji konkretnego działu czy całej organizacji;
 • precyzyjnie „namierzyć” mocne obszary oraz potrzeby rozwojowe pracowników i zespołów, a następnie zaprojektować dla nich uzasadnione biznesowo ścieżki rozwoju;
 • podejmować ważne decyzje personalne i rekrutacyjne w celowy, dopasowany do strategii biznesowej sposób;
 • wprowadzić i wzmacniać kulturę organizacyjną opartą na samoświadomości pracowników i ich odpowiedzialności za własny rozwój.

INŻYNIERIA DIAGNOZY TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ORGANIZACJI:

 • „z otwartymi głowami”, które chcą tworzyć systemy uczące się i z pokorą zadają sobie pytania o źródła swoich sukcesów i porażek;
 • które cenią sobie dobrą opinię i chcą działać w oparciu o znajomość standardów oraz dobre praktyki z rynku;
 • które chcą przetestować swój poziom przygotowania do nadchodzącej lub planowanej zmiany;
 • które rozumieją i doceniają transparentność komunikacji oraz wagę wymiany informacji zwrotnych na różnych piętrach organizacji;
 • które w swoich działaniach kierują się wysokimi standardami etycznymi. W projektach diagnostycznych niezwykle istotne są bowiem zasady poufności, obiektywizmu i bezpieczeństwa informacji.

SAMO WYKORZYSTANIE NARZĘDZI DIAGNOZY TO ZBYT MAŁO.

Zanim po nie sięgniemy, potrzebna jest odpowiedź na pytanie: po co robimy diagnozę? Czemu ma służyć? Ten etap określenia celów i potrzeb zawsze rozpoczyna proces Inżynierii Diagnozy.

Następnie, już na etapie właściwych działań diagnostycznych, zawsze kontrolujemy możliwość realnego wykorzystania efektów diagnozy. O sukcesie projektu decyduje bowiem praktyczne wykorzystanie dostarczonej wiedzy i wdrożenie wniosków.

Wybrane narzędzia:

 • Development centre
 • Assesment centre
 • Ocena 360 stopni
 • Sesje on-the-job
 • Wywiady pogłębione
 • Warsztaty definicyjne
 • Systemowa diagnoza zespołów zarządzających
 • Diagnoza hierarchiczna™
 • Diagnoza procesowa™
 • Systemowa diagnoza problemu
 • Audyt skuteczności procesów