Wdrożenia

Budowanie kanonu zarządzania wśród liderów na przykładzie koncernu produkcyjnego

Projekt zrealizowany w ramach Inżynierii zaangażowania

Liderzy Produkcji nie utożsamiali się z rolą osoby zarządzającej, przedstawiciela pracodawcy, a w efekcie nie angażowali się w pełni w realizację celów firmy (dbałość o wskaźniki efektywności i jakości pracy, bojkot nowo wprowadzanych narzędzi Kaizen, nieprzestrzeganie niektórych przepisów i zasad). Zauważalny był również brak spójnego kanonu zarządzania – wyraźne braki w umiejętnościach zarządzania na niższym poziomie Liderów.

Poprawa kluczowych wskaźników poprzez zmianę postawy Liderów Produkcji wobec realizacji celów i oczekiwań firmy oraz dostarczenie narzędzi i standardów, gwarantujących liderom możliwość efektywnego pełnienia swojej roli.

  • Liderzy niższego szczebla (często rekrutujący się z zespołów, które prowadzili) mieli trudność z budowaniem autorytetu, a co za tym idzie korzystania z narzędzi zarządzania, egzekwowania, dyscyplinowania.
  • Taka sytuacja sprawiała, że bardziej utożsamiali się z rolą pracownika niż Lidera.
  • Kierownicy na średnim poziomie zarządzania zmuszeni byli w konsekwencji do zacieśniania kontroli i przejmowania części funkcji Liderów, co jeszcze mocniej zaburzało autorytet tych ostatnich.
  • W efekcie spadało wzajemne zaufanie. Pojawiały się też wzajemne oskarżenia i niezadowolenie.
Filip Wolfart

Moją rolą w IP jest budowanie środowiska wspólnej przestrzeni, w której każdy członek naszego zespołu będzie mógł odkrywać swój potencjał i w pełni z niego korzystać oraz realizować swoje pasje. Wierzę, że to najlepsza droga do tworzenia wartości dla naszych Klientów. Specjalizuje się w obszarze wdrażania strategii, zarządzania zmianą oraz treningach dialogu.

Zobacz także

Wdrożenia Podniesienie kompetencji kadry do poziomu niezbędnego dla realizacji ambitnej strategii

DWA lata. Tyle czasu zajęło zbudowanie odpowiedniego poziomu kompetencji indywidualnych i zespołowych umożliwiających realizację ambitnej strategii zakładającej znaczący wzrost wartości firmy.

Wdrożenia Podwojenie tempa wzrostu i wartości firmy, czyli od jednoosobowego zarządzania firmą, do zarządzania i przywództwa zespołowego

„Jestem niezbędny i coraz mniej mi się to podoba…” Spółka z branży ICT zarządzana osobiście od 20 lat przez właściciela – założyciela. Osiągnęła skalę działania, przy której jednoosobowe zarządzanie firmą stało się nieefektywne. Właściciel był niezbędny swoim ludziom i jednocześnie ta konieczność angażowania się cały czas we wszystkie aspekty zarządzania, w tym na poziomie operacyjnym, coraz mniej mu się podobała.