Akademie

Akademia rozwoju liderów

Nie każdy rodzi się przywódcą, ale każdy może nauczyć się nim być.

AKADEMIA ROZWOJU LIDERÓW TO WIELOMODUŁOWY PROGRAM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERÓW, KTÓRY JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIA REALNE I SZYBKIE EFEKTY BIZNESOWE.

Osią prowadzonych w ramach Akademii działań jest zbudowanie kultury przywództwa dopasowanej do specyfiki danej organizacji.

PRZEPROWADZENIE AKADEMII LIDERÓW POZWOLI:

 • rozwinąć umiejętności liderskie Twoich pracowników w sposób efektywny biznesowo;
 • wykształcić menedżerów o kompetencjach optymalnie dopasowanych do celów Twojej firmy poprzez pracę na realnych wyzwaniach;
 • zapewnić wszechstronne wsparcie dla kluczowych pracowników;
 • zbudować kulturę przywództwa w Twojej firmie.

AKADEMIA ROZWOJU LIDERÓW TO ROZWIĄZANIE STWORZONE Z MYŚLĄ O ORGANIZACJACH:

 • dbających o ciągły rozwój pracowników i poszukujących nowej, atrakcyjnej formy działań;
 • szybko rozwijających się, potrzebujących rozwinąć grupę liderów w jak najkrótszym czasie;
 • poszukujących zintegrowanej formy rozwoju dla swoich pracowników.

AKADEMIA ROZWOJU LIDERÓW OBEJMUJE:

I Rozwój kompetencji

Dostęp do praktycznych technik zwiększa poczucie wpływu i skuteczność menedżerską. Dzięki sprawdzonym i rozwijanym przez wiele lat metodom szkoleniowym, uczestnicy mają możliwość przetrenowania praktycznych umiejętności, co wzmacnia pewność siebie i zwiększa efektywność szefów w kontaktach z podwładnymi i przełożonymi.

Narzędzia:

model kompetencji, diagnoza kompetencji i plan rozwoju, trening kompetencji, ocena rozwoju kompetencji

 

II Wsparcie psychologiczne

Każdy uczestnik otrzymuje wsparcie psychologiczne pomagające mu rozwinąć jego osobisty potencjał. W ramach wsparcia psychologicznego zapewniamy dostęp do konsultacji i opieki ze strony trenerów.

Narzędzia:

stała opieka opiekuna grupy, konsultacje indywidualne, e-konsultacje

 

III Wsparcie biznesowe

Tworzy odpowiednie warunki do transferu wiedzy zdobytej w trakcie Akademii do biznesu i realiów firmy po to, by z jednej strony uwolnić potencjał uczestników, a z drugiej zapewnić szybki zwrot z inwestycji szkoleniowej.

Narzędzia:

zaangażowanie top managementu, zaangażowanie przełożonych, rozwiązywanie konkretnych przypadków, zadania domowe, plany wdrożenia

PROWADZIMY PRAKTYCZNE, PRO-AKTYWNE TRENINGI, KTÓRE DOSTARCZAJĄ UCZESTNIKOM SPRAWDZONYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA, ALGORYTMÓW DZIAŁANIA.

Akademia najczęściej obejmuje następujące tematy:

 • Postawa szefa wobec zespołu.
 • Stawianie zadań, celów.
 • Udzielanie informacji zwrotnych i ocena podwładnych.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Motywowanie podwładnych i budowanie zaangażowania.
 • Rozwijanie pracy zespołowej.
 • Organizacja zadań i pracy.