Inżynierie

Inżynieria HIPO

W potencjale utalentowanych pracowników tkwi prawdziwa siła każdej organizacji.

INŻYNIERIA HIGH POTENTIALS STANOWI KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE OBEJMUJĄCE POSZUKIWANIE, REKRUTOWANIE, ROZWÓJ, DOCENIANIE ORAZ UMACNIANIE POZYCJI OSÓB O PONADPRZECIĘTNYM POZIOMIE UMIEJĘTNOŚCI I PROAKTYWNEJ POSTAWIE.

Efektywne wykorzystanie ich zdolności to dźwigniowe działanie dla realizacji strategii biznesowej organizacji.

WDROŻENIE INŻYNIERII HIGH POTENTIALS W TWOJEJ ORGANIZACJI POZWOLI:

 • znaleźć i poznać utalentowanych, nastawionych na rozwój pracowników;
 • stworzyć im warunki, by jak najszybciej mogli wspierać firmę w realizacji jej kluczowych celów biznesowych;
 • rozwinąć i celowo wzmocnić ich kompetencje tak, by jeszcze sprawniej realizowali istotne zadania;
 • zbudować markę pracodawcy doceniającego osoby z wysokim potencjałem i ambicjami.

INŻYNIERIA HIPO TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ŚREDNICH I DUŻYCH ORGANIZACJI (ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 80 OSÓB):

 • dla których rozwój zasobów ludzkich (kadry rezerwowej, kluczowych liderów i ekspertów) ma wysoki priorytet;
 • w których know-how pracowników oraz wysoka jakość zarządzania ludźmi i projektami są zasobami krytycznymi;
 • które zauważają „kryzys przywództwa” (np. ludzie niechętne pełnią funkcje liderskie, nie biorą odpowiedzialności za rozwijanie pracowników, nie nominują swoich następców itd.).

KIEDY ZDECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI, BĘDZIEMY CHCIELI LEPIEJ POZNAĆ CELE FIRMY, JEJ WARTOŚCI, KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC OSÓB UTALENTOWANYCH I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, KTÓRA MOŻE PEŁNIĆ WAŻNE FUNKCJE W TYM PROCESIE.

Odpowiedzi na pytania o kształt projektu będziemy wspólnie z Państwem poszukiwać w polityce personalnej oraz strategii i wizji organizacji. Na bazie tego etapu przygotowawczego określimy profil pożądanego uczestnika projektu, zrekrutujemy grupę uczestników programu rozwojowego, który następnie przeprowadzimy zgodnie z wcześniej ustalonymi celami projektu.

Wybrane narzędzia:

 • Konsultacje i spotkania robocze
 • Profil kandytata HiPo
 • Kampania informacyjna do zidentyfikowanych grup interesariuszy
 • Development centre
 • Warsztat dla menedżerów zaangażowanych w pracę z osobami z potencjałem
 • Program dla osób z wysokim potencjałem
 • Propozycje dla osób niezakwalifikowanych do projektu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH NARZĘDZIACH >>