Inżynieria
HIPO

W potencjale utalentowanych pracowników
tkwi prawdziwa siła każdej organizacji.

Inżynieria High Potentials stanowi kompleksowe rozwiązanie obejmujące poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i proaktywnej postawie.

Efektywne wykorzystanie ich zdolności to dźwigniowe działanie dla realizacji strategii biznesowej organizacji.

Wdrożenie Inżynierii High Potentials w Twojej organizacji pozwoli:

 • znaleźć i poznać utalentowanych, nastawionych na rozwój pracowników;
 • stworzyć im warunki, by jak najszybciej mogli wspierać firmę w realizacji jej kluczowych celów biznesowych;
 • rozwinąć i celowo wzmocnić ich kompetencje tak, by jeszcze sprawniej realizowali istotne zadania;
 • zbudować markę pracodawcy doceniającego osoby z wysokim potencjałem i ambicjami.

Inżynieria HiPo to rozwiązanie dopasowane do potrzeb średnich i dużych organizacji (zatrudniających powyżej 80 osób):

 • dla których rozwój zasobów ludzkich (kadry rezerwowej, kluczowych liderów i ekspertów) ma wysoki priorytet;
 • w których know-how pracowników oraz wysoka jakość zarządzania ludźmi i projektami są zasobami krytycznymi;
 • które zauważają „kryzys przywództwa” (np. ludzie niechętne pełnią funkcje liderskie, nie biorą odpowiedzialności za rozwijanie pracowników, nie nominują swoich następców itd.).

Kiedy zdecydują się Państwo na współpracę z nami, będziemy chcieli lepiej poznać cele firmy, jej wartości, kulturę organizacyjną oraz oczekiwania wobec osób utalentowanych i kadry zarządzającej, która może pełnić ważne funkcje w tym procesie.

Odpowiedzi na pytania o kształt projektu będziemy wspólnie z Państwem poszukiwać w polityce personalnej oraz strategii i wizji organizacji. Na bazie tego etapu przygotowawczego określimy profil pożądanego uczestnika projektu, zrekrutujemy grupę uczestników programu rozwojowego, który następnie przeprowadzimy zgodnie z wcześniej ustalonymi celami projektu.

Wybrane narzędzia:

 • Konsultacje i spotkania robocze
 • Profil kandytata HiPo
 • Kampania informacyjna do zidentyfikowanych grup interesariuszy
 • Development centre
 • Warsztat dla menedżerów zaangażowanych w pracę z osobami z potencjałem
 • Program dla osób z wysokim potencjałem
 • Propozycje dla osób niezakwalifikowanych do projektu

Dowiedz się więcej o naszych narzędziach >>

Zobacz także