Inżynieria
Zaangażowania

Ludzie zawsze są zaangażowani – my uwalniamy
zaangażowanie w pożądanym kierunku biznesowym!

Inżynieria Zaangażowania to systemowa platforma, która pozwala pracować z zaangażowaniem konkretnych grup pracowników w ścisłej korespondencji z celami biznesowymi.

Cały proces obejmuje zdefiniowanie celów, poprzez diagnozę stanu obecnego, aż do zaprojektowania oraz wdrożenia programu rozwoju i utrzymania zaangażowania.

Wdrożenie Inżynierii Zaangażowania pozwoli:

 • zdefiniować, czyje zaangażowanie jest firmie potrzebne i jakie cele ma realizować to zaangażowanie;
 • uwolnić zaangażowanie właściwych osób we właściwe zadania;
 • uruchomić i wzmocnić zaangażowanie menedżerów, a przez to budować zaangażowanie wszystkich pracowników;
 • wzmocnić autorytet Zarządu i kadry menedżerskiej.

Inżynieria Zaangażowania to rozwiązanie dopasowane do potrzeb organizacji:

 • w których brakuje zaangażowania, pomimo regularnie przeprowadzanych badań opinii pracowniczej i pracy z ich wynikami;
 • w których dominują roszczenia i postawa reaktywna;
 • które zauważają „kryzys zarządzania” (np. ludzie nie chcą pełnić funkcji liderskich, nie biorą odpowiedzialności za rozwijanie pracowników);
 • które przygotowują się do dużej zmiany i chcą, aby pracownicy wiedzieli, że Zarząd ich wspiera w tej trudnej sytuacji;
 • które działają w rozproszeniu terytorialnym, a ludzie oczekują sygnału, że głos każdego z nich jest ważny.

Inżynieria Zaangażowania zawsze rozpoczyna się etapem przygotowań, który pozwala określić oczekiwania i cele biznesowe, wskaźniki sukcesu i zakres działania.

Następnie, w ramach fazy diagnostycznej, sprawdzamy poszczególne obszary zaangażowania, zbierając dane, które pozwalają nam na przygotowania i wprowadzenie precyzyjnie dopasowanych projektów naprawczych i rozwojowych.

Wybrane narzędzia:

 • Warsztaty definicyjne
 • Wywiady pogłębione
 • Badania ankietowe i badania fokusowe
 • Analiza procesów
 • Warsztaty rozwojowe i działania naprawcze

Dowiedz się więcej o naszych narzędziach >>

Zobacz także