Inżynierie

Inżynieria zaangażowania

Ludzie zawsze są zaangażowani – my uwalniamy zaangażowanie w pożądanym kierunku biznesowym!

INŻYNIERIA ZAANGAŻOWANIA TO SYSTEMOWA PLATFORMA, KTÓRA POZWALA PRACOWAĆ Z ZAANGAŻOWANIEM KONKRETNYCH GRUP PRACOWNIKÓW W ŚCISŁEJ KORESPONDENCJI Z CELAMI BIZNESOWYMI.

Cały proces obejmuje zdefiniowanie celów, poprzez diagnozę stanu obecnego, aż do zaprojektowania oraz wdrożenia programu rozwoju i utrzymania zaangażowania.

WDROŻENIE INŻYNIERII ZAANGAŻOWANIA POZWOLI:

 • zdefiniować, czyje zaangażowanie jest firmie potrzebne i jakie cele ma realizować to zaangażowanie;
 • uwolnić zaangażowanie właściwych osób we właściwe zadania;
 • uruchomić i wzmocnić zaangażowanie menedżerów, a przez to budować zaangażowanie wszystkich pracowników;
 • wzmocnić autorytet Zarządu i kadry menedżerskiej.

INŻYNIERIA ZAANGAŻOWANIA TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ORGANIZACJI:

 • w których brakuje zaangażowania, pomimo regularnie przeprowadzanych badań opinii pracowniczej i pracy z ich wynikami;
 • w których dominują roszczenia i postawa reaktywna;
 • które zauważają „kryzys zarządzania” (np. ludzie nie chcą pełnić funkcji liderskich, nie biorą odpowiedzialności za rozwijanie pracowników);
 • które przygotowują się do dużej zmiany i chcą, aby pracownicy wiedzieli, że Zarząd ich wspiera w tej trudnej sytuacji;
 • które działają w rozproszeniu terytorialnym, a ludzie oczekują sygnału, że głos każdego z nich jest ważny.

INŻYNIERIA ZAANGAŻOWANIA ZAWSZE ROZPOCZYNA SIĘ ETAPEM PRZYGOTOWAŃ, KTÓRY POZWALA OKREŚLIĆ OCZEKIWANIA I CELE BIZNESOWE, WSKAŹNIKI SUKCESU I ZAKRES DZIAŁANIA.

Następnie, w ramach fazy diagnostycznej, sprawdzamy poszczególne obszary zaangażowania, zbierając dane, które pozwalają nam na przygotowania i wprowadzenie precyzyjnie dopasowanych projektów naprawczych i rozwojowych.

Wybrane narzędzia:

 • Warsztaty definicyjne
 • Wywiady pogłębione
 • Badania ankietowe i badania fokusowe
 • Analiza procesów
 • Warsztaty rozwojowe i działania naprawcze