Akademia
Cross-Coaching

Zmiana jednego elementu systemu zmienia cały system.

Cross-coaching jest naszą odpowiedzią na częste problemy występujące w Zarządach i kluczowych dla firmy zespołach.

Firmy w swoich działaniach rozwojowych często skupiają się na jednej lub dwóch kluczowych osobach. Są one często jedynymi strażnikami strategicznych dla organizacji wartości, nie potrafią jednak zbudować odpowiednich relacji z zespołem

Aby rozwijać zespoły w sposób systemowy, stworzyliśmy narzędzie, które łączy dwie ścieżki:

 • rozwój zespołowy, podporządkowany jasno zdefiniowanemu celowi,
 • rozwój indywidualny każdego z członków zespołu.

 

Więcej o praktycznym wykorzystaniu idei Cross w artykule "Cross-coaching - praktyczne narzędzie rozwoju w organizacji" >>>

Przeprowadzenie Cross-Coachingu pozwoli:

 • usprawnić proces podejmowania decyzji w Twojej firmie;
 • poprawić jakość współpracy w zespole kluczowym (jasny podział ról i odpowiedzialności jego członków);
 • skoncentrować uwagę zespołów kluczowych na rynku i biznesie;
 • uzyskać jasny przekaz do kadry pracowniczej – zbudować jej mocniejszą motywację i zaangażowanie do pracy w kierunku pożądanym przez Zespół Zarządu;
 • znacząco ułatwić wdrażanie zmian i kluczowych decyzji na niższych poziomach organizacji.

Cross-coaching to rozwiązanie dopasowane do potrzeb organizacji:

 • w których zauważalne są tendencje do odrzucania wartościowych zmian w postawach kluczowych osób na rzecz starych i sprawdzonych systemów;
 • w których coaching zespołowy zakończył się (lub może się zakończyć) niepowodzeniem ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju poszczególnych członków zespołu;
 • dla których ścieżka indywidualnego coachingu to za mało, żeby osiągnąć znaczącą zmianę w skuteczności współpracy, a z drugiej strony, jeśli ścieżka zespołowego coachingu nie pozwala uzyskać postępu u poszczególnych członków zespołu;
 • które chcą usprawnić działanie kluczowych zespołów: Zarządów, zespołów decyzyjnych.

Akademia Cross Coachingu opiera się na połączeniu dwóch ścieżek pracy i działania: coachingu zespołowego i coachingu indywidualnego. To daje efekt przyspieszenia i wzmocnienia rozwoju zespołu.

W merytoryce cross-coachingu łączymy treści stricte zawodowe i biznesowe z treściami rozwojowymi.

Kluczowe zespoły nie tracą czasu wyłącznie „na rozwój”, w tym programie mogą połączyć pracę na własnych celach, zadaniach i problemach z rozwijaniem swoich umiejętności współpracy w zespole i rozwijaniem swoich zdolności indywidualnych

Zobacz także