Akademie

Akademia cross-coaching

Zmiana jednego elementu systemu zmienia cały system.

CROSS-COACHING JEST NASZĄ ODPOWIEDZIĄ NA CZĘSTE PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W ZARZĄDACH I KLUCZOWYCH DLA FIRMY ZESPOŁACH.

Firmy w swoich działaniach rozwojowych często skupiają się na jednej lub dwóch kluczowych osobach. Są one często jedynymi strażnikami strategicznych dla organizacji wartości, nie potrafią jednak zbudować odpowiednich relacji z zespołem

Aby rozwijać zespoły w sposób systemowy, stworzyliśmy narzędzie, które łączy dwie ścieżki:

 • rozwój zespołowy, podporządkowany jasno zdefiniowanemu celowi,
 • rozwój indywidualny każdego z członków zespołu.

WIĘCEJ O PRAKTYCZNYM WYKORZYSTANIU IDEI CROSS W ARTYKULE „CROSS-COACHING – PRAKTYCZNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI” >>>

PRZEPROWADZENIE CROSS-COACHINGU POZWOLI:

 • usprawnić proces podejmowania decyzji w Twojej firmie;
 • poprawić jakość współpracy w zespole kluczowym (jasny podział ról i odpowiedzialności jego członków);
 • skoncentrować uwagę zespołów kluczowych na rynku i biznesie;
 • uzyskać jasny przekaz do kadry pracowniczej – zbudować jej mocniejszą motywację i zaangażowanie do pracy w kierunku pożądanym przez Zespół Zarządu;
 • znacząco ułatwić wdrażanie zmian i kluczowych decyzji na niższych poziomach organizacji.

CROSS-COACHING TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ORGANIZACJI:

 • w których zauważalne są tendencje do odrzucania wartościowych zmian w postawach kluczowych osób na rzecz starych i sprawdzonych systemów;
 • w których coaching zespołowy zakończył się (lub może się zakończyć) niepowodzeniem ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju poszczególnych członków zespołu;
 • dla których ścieżka indywidualnego coachingu to za mało, żeby osiągnąć znaczącą zmianę w skuteczności współpracy, a z drugiej strony, jeśli ścieżka zespołowego coachingu nie pozwala uzyskać postępu u poszczególnych członków zespołu;
 • które chcą usprawnić działanie kluczowych zespołów: Zarządów, zespołów decyzyjnych.

AKADEMIA CROSS COACHINGU OPIERA SIĘ NA POŁĄCZENIU DWÓCH ŚCIEŻEK PRACY I DZIAŁANIA: COACHINGU ZESPOŁOWEGO I COACHINGU INDYWIDUALNEGO. TO DAJE EFEKT PRZYSPIESZENIA I WZMOCNIENIA ROZWOJU ZESPOŁU.

W merytoryce cross-coachingu łączymy treści stricte zawodowe i biznesowe z treściami rozwojowymi.

Kluczowe zespoły nie tracą czasu wyłącznie „na rozwój”, w tym programie mogą połączyć pracę na własnych celach, zadaniach i problemach z rozwijaniem swoich umiejętności współpracy w zespole i rozwijaniem swoich zdolności indywidualnych