Akademie

Akademia rozwoju trenerów

Pierwszym krokiem na drodze do ponadprzeciętnych wyników jest identyfikacja i ocena potencjału organizacji.

AKADEMIA ROZWOJU TRENERÓW PRZYGOTOWUJE PRACOWNIKÓW DO SKUTECZNEGO PEŁNIENIA RÓL W ZESPOLE TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH.

Uczy: funkcjonowania systemów, standardów pracy, wiedzy produktowej, przekazywania najlepszych praktyk obowiązujących w danej firmie. Wyposaża trenerów w sprawdzone techniki szkoleniowe, rozwija praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnościami, uczy dzielenia się doświadczeniami. Akademię prowadzi 6 doświadczonych trenerów z kilkunastoletnim stażem szkoleniowym.

 

PRZEPROWADZENIE AKADEMII ROZWOJU TRENERÓW POZWOLI:

 • trafnie zrekrutować zespół trenerów wewnętrznych w Twojej organizacji;
 • dobrze wyszkolić trenerów w relatywnie krótkim czasie;
 • zbudować programy szkoleniowe oraz zapewnić transfer wiedzy i umiejętności idealnie dopasowanych do Twojej firmy;
 • zoptymalizować koszty procesów rozwojowych i zwiększyć ich efektywność.

AKADEMIA ROZWOJU TRENERÓW TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ORGANIZACJI:

 • posiadających zespół trenerów wewnętrznych i chcących odświeżyć ich metody pracy, uspójnić know-how etc.
 • w których tworzone są zespoły trenerów i proces szkoleń wewnętrznych;
 • posiadających procedury, standardy, produkty, których sprawne użytkowanie, stosowanie wymaga od pracowników posiadania wiedzy i kompetencji na odpowiednim poziomie;
 • planujących wdrożenie SAP lub innych zintegrowanych systemów.

I Określimy typ szkoleń i typ trenerów

 • Jakiego typu treningi będa prowadzili trenerzy wewnętrzni?
 • Jakie kompetencje (na jakim poziomie) powinni posiadać trenerzy, by skutecznie uczyć tego, czego firma potrzebuje?
 • Profilowanie Akademii pod określony profil trenerów i treningów.

II 6 treningów (6 bazowych kompetencji)

 • „Must have” trenera w obszarze wiedzy/umiejętności/ postaw.
 • Uczymy praktycznie w taki sposób, by po każdej sesji trener mógł zastosować zdobyte umiejętności w praktyce swojej firmy.

III Superwizje i wsparcie indywidualne

 • Pracujemy indywidualnie na tle grupy, tworzymy zadania rozwojowe dla trenerów − dostarczamy opiekunów/mentorów.
 • Superwizje pracy i informacja zwrotna oraz konsultacje − dostarczamy rzetelnego feedbacku − każdy uczestnik prowadzi samodzielnie etiudę trenerską, ma okazję do sparingu z grupą i uzyskania informacji zwrotnych (informacje od grupy, trenerów, nagrania video).

AKADEMIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE TEMATY:

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych organizacji biznesowych i uczestników – dowiedz się, czego masz nauczyć?
 • Projektowanie programów szkoleniowych – „metodyka” uczenia dorosłych w biznesie.
 • Metody treningowe – jak odpowiednio dobierać techniki treningowo-szkoleniowe.
 • Narzędzia pracy trenera – zarządzanie energią i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Prezentacja trenerska.
 • Ewaluacja szkoleń i pracy trenera.