Inżynieria
Kompetencji

Mądre organizacje biznesowe już dawno odkryły,
że liczy się nie tylko wiedza i doświadczenia,
ale przede wszystkim umiejętność ich praktycznego zastosowania.

Inżynieria Kompetencji pozwala w sposób spójny i klarowny odnaleźć w organizacji i opisać: wiedzę, umiejętności i sposoby myślenia pracowników niezbędne do realizacji celów strategicznych firmy.

Dzięki temu firma jest w stanie planować politykę personalną z jednej strony efektywną biznesowo, a z drugiej przyjazną i zrozumiałą dla pracowników.

Wdrożenie Inżynierii Kompetencji i skonstruowanie modelu kompetencji pozwoli:

 • efektywnie sterować zasobami firmy;
 • trafnie i rzetelnie oceniać potencjał pracowników (m.in. na etapie rekrutacji i ocen okresowych);
 • tworzyć skuteczne ścieżki rozwoju w ramach organizacji biznesowej;
 • zbudować kanon zarządzania – spójny dla całej kadry zarządzającej styl działania i podejmowania decyzji;
 • rozwinąć kulturę organizacyjną opartą na kompetencjach.

Inżynieria Kompetencji to rozwiązanie dopasowane do potrzeb organizacji:

 • które chcą wdrożyć i zastosować model zarządzania kompetencjami w kluczowych obszarach HR;
 • którym zależy, aby metody pozyskiwania i weryfikowania pracowników (np. DC, AC, współpraca z headhunterami, rekrutacje wewnętrzne) przebiegały w sposób ustandaryzowany oraz pozbawiony wpływu subiektywnych czynników i błędów oceniania;
 • którym wyraźnie zależy na zmniejszeniu fluktuacji kadr.

Inżynieria Kompetencji to nie tylko dobrze znane i sprawdzone narzędzia, ale przede wszystkim sposób, w jaki są one wdrażane w Organizacji.

Sposób oparty na dialogu z pracownikami, uwzględnieniu wartości firmy i wizji jej rozwoju. Dzięki temu od początku budujemy zrozumienie, pozytywne nastawienie do często nowych rozwiązań, a to przekłada się potem na zaangażowanie menedżerów w rozwój kompetencji.

Wybrane narzędzia:

 • Warsztaty definicyjne
 • Sesje on-the-job
 • Warsztaty walidacyjne
 • Kampania informacyjna
 • Modele i profile kompetencji
 • Warsztaty dla przełożonych „Ocena i planowanie rozwoju”

Dowiedz się więcej o naszych narzędziach >>

Zobacz także