Inżynierie

Inżynieria kompetencji

Mądre organizacje biznesowe już dawno odkryły, że liczy się nie tylko wiedza i doświadczenia, ale przede wszystkim umiejętność ich praktycznego zastosowania.

INŻYNIERIA KOMPETENCJI POZWALA W SPOSÓB SPÓJNY I KLAROWNY ODNALEŹĆ W ORGANIZACJI I OPISAĆ: WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I SPOSOBY MYŚLENIA PRACOWNIKÓW NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH FIRMY.

Dzięki temu firma jest w stanie planować politykę personalną z jednej strony efektywną biznesowo, a z drugiej przyjazną i zrozumiałą dla pracowników.

WDROŻENIE INŻYNIERII KOMPETENCJI I SKONSTRUOWANIE MODELU KOMPETENCJI POZWOLI:

 • efektywnie sterować zasobami firmy;
 • trafnie i rzetelnie oceniać potencjał pracowników (m.in. na etapie rekrutacji i ocen okresowych);
 • tworzyć skuteczne ścieżki rozwoju w ramach organizacji biznesowej;
 • zbudować kanon zarządzania – spójny dla całej kadry zarządzającej styl działania i podejmowania decyzji;
 • rozwinąć kulturę organizacyjną opartą na kompetencjach.

INŻYNIERIA KOMPETENCJI TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB ORGANIZACJI:

 • które chcą wdrożyć i zastosować model zarządzania kompetencjami w kluczowych obszarach HR;
 • którym zależy, aby metody pozyskiwania i weryfikowania pracowników (np. DC, AC, współpraca z headhunterami, rekrutacje wewnętrzne) przebiegały w sposób ustandaryzowany oraz pozbawiony wpływu subiektywnych czynników i błędów oceniania;
 • którym wyraźnie zależy na zmniejszeniu fluktuacji kadr.

INŻYNIERIA KOMPETENCJI TO NIE TYLKO DOBRZE ZNANE I SPRAWDZONE NARZĘDZIA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM SPOSÓB, W JAKI SĄ ONE WDRAŻANE W ORGANIZACJI.

Sposób oparty na dialogu z pracownikami, uwzględnieniu wartości firmy i wizji jej rozwoju. Dzięki temu od początku budujemy zrozumienie, pozytywne nastawienie do często nowych rozwiązań, a to przekłada się potem na zaangażowanie menedżerów w rozwój kompetencji.

Wybrane narzędzia:

 • Warsztaty definicyjne
 • Sesje on-the-job
 • Warsztaty walidacyjne
 • Kampania informacyjna
 • Modele i profile kompetencji
 • Warsztaty dla przełożonych „Ocena i planowanie rozwoju”