Kontakt

Wierzymy, że mądry, odpowiedzialny biznes opiera się na relacjach.

INŻYNIERIA PERSONALNA SP. Z O.O.

Twój projekt

Dobre pytanie pomaga znaleźć dobrą odpowiedź. Poniższe pytania pozwolą Wam usystematyzować oczekiwania odnośnie projektu tak, aby nasz pierwszy kontakt przebiegał jak najsprawniej.

Wskazówki:

  • Jaki jest kontekst projektu? Na jakim etapie rozwoju znajduje się firma?
  • Jaki jest powód i cel realizacji projektu? Z jakimi problemami lub wyzwaniami zmaga się firma?
  • Jakie metody/systemy funkcjonują w firmie, w obszarze którego ma dotyczyć współpraca?
  • Czy w tym obszarze były już realizowane działania rozwojowe? Jeśli tak, to jakie i z jakim skutkiem?
  • Ile osób liczy firma? Jaki jest przewidywany zasięg projektu?
  • Jaki jest planowany termin realizacji?