Wdrożenia

Przygotowanie do zmian – Projekt rozwojowy dla pionu współpracy z klientem

Nowy dyrektor (pracujący wcześniej w firmie, ale w innej jej części) razem z HR Business Partnerem mieli poczucie, że Pion Współpracy z Klientem dysponuje bardzo dobrymi ludźmi, ale wewnętrzna współpraca i komunikacja szwankuje, co w efekcie przekłada się na niezadowalające wyniki działań biznesowych i spadek zaufania do team liderów. Podejmowano wewnętrznie różne sposoby wsparcia, ale nie przyniosły one spodziewanego efektu. Co więcej, w całej organizacji zaistniały ważne zmiany do wprowadzenia, a nadzorowany przez nowego dyrektora pion firmy był na ich „przecięciu”. Poziom motywacji menedżerów i ich zespołów nie pozwalał jednak na przejście przez zmianę z sukcesem.

Konsekwentne zbudowanie prestiżu i wagi Pionu Współpracy z Klientem w kontekście funkcjonowania całej organizacji oraz pewnej siebie i ciągle rozwijającej się kadry Pionu.

  • Komunikacja wychodząca z Pionu miała charakter emocjonalny i była nastawiona raczej na „wentylowanie emocji” niż na osiąganie rezultatów.
  • Kadra team liderów była reaktywna, czekała na polecenia i instrukcje. Nawet, jeśli się spotykała, by wymienić opinie, to nie w celu rozwiązywania problemów, a raczej po to, by wspólnie „pomarudzić”. Dodatkowo nie zachodziła wymiana wiedzy ani doświadczeń.
  • Narastała frustracja wśród szeregowych pracowników, którzy nie znali swoich perspektyw rozwoju w organizacji.
  • Pogłębiała się erozja autorytetu Pionu, a w organizacji dominowało przekonanie, że to niewiele znaczący dział, z którym nie warto się liczyć.

Aby zrealizować wizję działu i zdefiniowane do niej cele strategiczne, musieliśmy uzyskać rozwój oraz przepływ/transfer wiedzy, postaw i umiejętności w całym pionie i szerzej − w całej organizacji. Dlatego w trakcie projektu pracowaliśmy w sposób celowy, zaplanowany i iteracyjny.

Wspólne z kadrą kierowniczą zdefiniowaliśmy profil skutecznego menedżera − sformułowaliśmy czytelne oczekiwania, co do postawy liderów i pożądanych sposobów budowania autorytetu.

  • Przygotowaliśmy dopasowaną komunikację całego procesu rozwojowego, który został podzielony na dwa projekty: dla obecnej kadry menedżerskiej i dla osób z wysokim potencjałem.
  • Sporządziliśmy profil osobowościowy osoby, która jest potencjałem/talentem i ogłosiliśmy nabór do projektu rozwojowego z zaznaczeniem, że uczestnicy będą mieli wpływ na jego formę i przebieg.
  • Aby rozwinąć kompetencje menadżerskie obecnych liderów i wzmocnić ich proaktywność (forum liderskie, praca wdrożeniowa z osobami z projektu talentowego, rozwiązywanie bieżących problemów, reprezentowanie Pionu na strategicznych spotkaniach całej firmy), zrealizowaliśmy dodatkowy projekt rozwojowy adresowany tylko do tej grupy.
  • Zrealizowaliśmy program rozwojowy dla HiPo zakończony procedurą Development Centre, która definiowała najważniejsze zasoby tych osób i sugerowała miejsca/role, gdzie już dobrze będą się sprawdzać.

Projekt rozwojowy HiPo:

firma przeprowadziła kilka nominacji na nowe stanowiska; absolwenci projektu byli w stanie zastępować swoich team liderów a kilku stażystów przyjęto do zespołu na stałe; uczestnicy zaczęli postrzegać swoją pracę jako pasjonującą i mieli poczucie, że mają wpływ na kształtowanie i rozwój pionu. W firmie wykreowano i wdrożono projekt Esperanto dotyczący wewnętrznej współpracy między zespołami i na bieżąco wprowadzano innowacje w obszarze różnych metod optymalizacji pracy w dziale. Pion współpracował przy tworzeniu założeń i wdrażaniu w życie projektu Meet Your Client, pokazującego od wewnątrz i w praktyce, czym zajmuje się Pion Współpracy z Klientem i jakie ma relacje z Klientami. Po projekcie HiPo praktycznie każdy z absolwentów został zaangażowany w koordynowanie jakiegoś projektu, brał czynny udział w jego realizacji lub zainicjował powstanie nowego.

Projektu rozwojowy dla kadry liderskiej i kierowniczej:

pomiędzy kierownikami a team liderami wypracowano komunikację, pozwalającą budować autorytet i uznanie w całej organizacji. Absolwenci opanowali umiejętność uczenia i wymieniania szczerej, nastawionej na rozwiązania informacji zwrotnej. Projekt pozwolił przygotować i przeszkolić kadrę liderską do efektywnego budowania, wzmacniania autorytetu i prowadzenia stanowczego dialogu rozwojowego z podwładnymi i współpracownikami. Kierownicy i liderzy Pionu zaczęli pracować efektywniej, współtworząc rozwiązania biznesowe i polityki personalnej.

Efekty widoczne w całym pionie i w organizacji:

pracownicy pionu zaczęli stanowić COMPETENCE CENTER, zaczęli też rozumieć dział kontroli jakości i nauczyli się z nim współpracować. Nastąpił wyraźny wzrost proaktywności i innowacyjności − od kadry kierowniczej, poprzez team liderów, aż do stanowisk szeregowych (Pracownicy sami proponowali nowe rozwiązania i podejmowali próby wdrożeń i projektowania programów naprawczych). Wiele decyzji personalnych zaczęto podejmować w oparciu o przepracowane profile kompetencji (rekrutacje, przesunięcia, nominacje). Nastąpił też znaczący przełom w relacjach z pionem IT i współpracy z zespołami SCRUMowymi – reprezentanci Pionu zaczęli być traktowani partnersko i występować w roli doradców i ekspertów. W firmie właściwie nie występuje rotacja (co ma wielkie znaczenie w odniesieniu do faktu, że jest to bardzo specyficzne środowisko i koszty wykształcenia efektywnego pracownika są wysokie), a każdy pracownik potrafi patrzeć przez model biznesowy firmy. Nastąpił też wyraźny i mierzalny wzrost w badaniach satysfakcji klienta.

Magda Kossakowska

Jestem w IP od początku jej istnienia. Miałam zaszczyt i przyjemność 23 lata temu wraz z Basią Kubicką zakładać spółkę. Moją rolą w IP jest współtworzenie i realizowanie strategii biznesowej naszej firmy. specjalizuję się w tworzeniu i realizowaniu projektów identyfikowania i rozwijania osób z wysokim potencjałem, projektowaniu i przeprowadzaniu dopasowanych do celów strategicznych firm procesów diagnostycznych.

Zobacz także

Wdrożenia Podniesienie kompetencji kadry do poziomu niezbędnego dla realizacji ambitnej strategii

DWA lata. Tyle czasu zajęło zbudowanie odpowiedniego poziomu kompetencji indywidualnych i zespołowych umożliwiających realizację ambitnej strategii zakładającej znaczący wzrost wartości firmy.

Wdrożenia Podwojenie tempa wzrostu i wartości firmy, czyli od jednoosobowego zarządzania firmą, do zarządzania i przywództwa zespołowego

„Jestem niezbędny i coraz mniej mi się to podoba…” Spółka z branży ICT zarządzana osobiście od 20 lat przez właściciela – założyciela. Osiągnęła skalę działania, przy której jednoosobowe zarządzanie firmą stało się nieefektywne. Właściciel był niezbędny swoim ludziom i jednocześnie ta konieczność angażowania się cały czas we wszystkie aspekty zarządzania, w tym na poziomie operacyjnym, coraz mniej mu się podobała.

Wdrożenia Budowanie kanonu zarządzania wśród liderów na przykładzie koncernu produkcyjnego

Na dzisiejszym rynku pracy to pracodawcy myślą intensywnie o tym, jak zadbać o właściwych pracowników, ograniczyć rotację i przyciągnąć nowych – zwłaszcza specjalistów