Inżynieria
Zmiany

Zmiana nie jest wydarzeniem.
Zmiana to proces.

Inżynieria Zmiany to sposób na przeprowadzenie Twojej organizacji albo jej części przez proces planowania i wdrożenia zmian.

Kluczowa jest tutaj filozofia pracy oparta na podejściu systemowym i angażowaniu wszystkich kluczowych osób, na wszystkich etapach wdrożenia.

Inżynieria Zmiany pozwoli:

 • skrócić czas przeprowadzenia zmiany i zmniejszyć nakłady finansowe;
 • zbudować w całej organizacji świadomość celu, jaki realizuje zmiana;
 • zaangażować wszystkich pracowników we wdrożenie zmiany;
 • nauczyć Twoją firmę, jak w przyszłości przechodzić przez zmiany z sukcesem;
 • realnie skrócić czas obniżonej skuteczności działania, który najczęściej przychodzi zaraz po wdrożeniu zmiany.

Inżynieria Zmiany to rozwiązanie dopasowane do potrzeb organizacji:

 • które w przeszłości doświadczały problemów związanych z wdrożeniem zmian;
 • które przygotowują się do zmiany kluczowej dla dalszego rozwoju biznesu;
 • w których osoby kluczowe dla sukcesu zmiany nie mają do niej pozytywnego nastawienia;
 • w których zmiana musi zostać realnie powiązana z celami strategicznymi i przełożona na cele poszczególnych pracowników.

W skutecznym zarządzaniu zmianą kluczowe jest stworzenie warunków (środowiska), w których będzie mogła ona zostać wdrożona z sukcesem.

Podstawą działań w ramach Inżynierii Zmiany jest zdefiniowanie stanu obecnego oraz pożądanego w różnych obszarach poprzez dokonanie opisu przejawów zmiany w środowisku pracy, kompetencjach pracowników, ale także w ich postawach i realizowanych na co dzień wartościach.

Wybrane narzędzia:

 • Sesja strategiczna
 • Warsztaty diagnostyczne
 • Warsztaty „Lider wobec zmiany” i „Człowiek wobec zmiany”
 • Warsztat Strykowski™
 • Program Rzeczywistej Realizacji Strategii™

Dowiedz się więcej o naszych narzędziach >>

Zobacz także