Projekty dedykowane indywidualnie

Nowa jakość celów (MBO, OKR)

Program ten powstał w ścisłej współpracy z naszymi Klientami i jest oparty na zestawie dobrych praktyk w zakresie pracy z celami zarówno w firmach produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych.

Program ten pozwala skończyć z przepisywaniem 1:1 tych samych celów na podwładnych oraz pomaga zdefiniować cele, których realizacja przesuwa firmę w kierunku przyjętej wizji.

Językiem, którego używamy do kaskadowania założeń strategii i przepisywania jej na język działań, rozwoju kompetencji i doskonałości organizacyjnej, jest zintegrowany system zarządzania przez cele.
System ten nie jest narzędziem IT.

To element kultury organizacyjnej opartej na indywidualnym rozumieniu przez pracowników swojej roli w realizacji strategii, pracy z celami, dialogu managementu wokół ich budowania, crossowania
i kaskadowania w celów w dół Organizacji.

Dzięki zaangażowaniu ludzi w proces budowania celów pozwala na nowo wykorzystać ich potencjał.

Z naszym programem możesz celować w:

 • Wzrost świadomości menedżerów odnośnie do swojej indywidualnej roli w realizacji wizji rozwoju przyjętej przez zarząd
 • Wystartowanie procesu zarządzania przez cele (model MBO lub OKR)
 • Odbudowanie sensu i spójności istniejącego już systemu celów
 • Podniesienie jakości celów, mierników i sposobu ich realizacji
 • Wzmocnienie zaangażowania pracowników

Wybrane narzędzia

 • Sesja strategiczna
 • Warsztat „Nowa Jakość Celów” dla menedżerów i pracowników
 • Film edukacyjny
 • Przegląd systemów (np. ocen okresowych, premiowego,
  wraz z rekomendacjami działań mających zapewnić spójność pomiędzy nimi, a systemem celów)