Nowa Jakość
Celów

Realizacja dobrze zdefiniowanych celów
przepycha firmę w kierunku przyszłości.

Program ten powstał w ścisłej współpracy z naszymi Klientami i jest oparty na zestawie dobrych praktyk w zakresie pracy z celami zarówno w firmach produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. 

Program ten pozwala skończyć z przepisywaniem 1:1 tych samych celów na podwładnych oraz pomaga zdefiniować cele, których realizacja przepycha firmę w kierunku przyszłości.

Językiem, którego używamy do kaskadowania założeń strategii i przepisywania jej na język działań, rozwoju kompetencji i doskonałości organizacyjnej, jest zintegrowany system zarządzania przez cele.

System ten nie jest narzędziem IT. Jest to kultura organizacyjnie oparta na indywidualnym rozumieniu przez pracowników swojej roli w realizacji strategii, pracy z celami, dialogu managementu wokół ich budowania, crossowania i kaskadowania w dół Organizacji.

Dzięki zaangażowaniu ludzi w proces budowania celów pozwala na nowo wykorzystać ich potencjał.

Z naszym programem możesz celować w:

  • uruchomienie realnego dialogu wokół kierunków strategicznych firmy
  • wzrost świadomości menedżerów odnośnie do swojej indywidualnej roli w realizacji wizji rozwoju przyjętej przez Zarząd
  • wystartowanie procesu zarządzania przez cele (MBO)
  • odbudowanie sensu i spójności istniejącego już systemu celów
  • podniesienie jakości celów, mierników i sposobu ich realizacji
  • wzmocnienie zaangażowania pracowników
  • Sesja strategiczna
  • Jednodniowy warsztat „Nowa Jakość Celów” dla menedżerów i pracowników
  • Film edukacyjny
  • Przegląd systemów (np. ocen okresowych, premiowego, wraz z rekomendacjami działań mających zapewnić spójność pomiędzy nimi a systemem celów)

Zobacz także