Od wielu lat pracujemy w środowiskach biznesowych z kadrą menadżerską różnego szczebla. To dało nam bogate doświadczenie i podstawę do jej wsparcia merytorycznego.

W sytuacjach przeciążenia, kryzysu, nagłej trudnej zmiany, bardzo przydaje nam się również gruntowne przygotowanie psychologiczne i praktyka coachingowa.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zachowanie idealnej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem prywatnym jest mało realne, ale wiedza i świadomość w tym zakresie zarówno u pracodawców, jak i menadżerów bardzo się rozwinęły. Możemy więc służyć bardziej dedykowanym, dopasowanym do konkretnych potrzeb wsparciem.

Szczególną wagę przywiązujemy do pomocy kobietom-menadżerkom, które borykają się wciąż jeszcze ze zjawiskiem „szklanego sufitu”.

Praca zespołowa w małych grupach:

  • Warsztaty służące budowaniu pozytywnej samooceny i asertywności w komunikacji i relacjach;
  • Warsztaty ułatwiające zarządzanie stresem i swoimi emocjami w trudnych sytuacjach;
  • Warsztaty profilaktyki konfliktu z trenowaniem umiejętności dialogu.

Praca indywidualna z konkretnymi osobami z kadry menadżerskiej i specjalistycznej:

  • Procesy coachingowe zaplanowane pod specyficznie określone potrzeby naszych klientek i klientów, również związane z budowaniem work/life balance`u, praca z wartościami i nawykami;
  • Sesje-on-the-job i shadowing niektórych działań zawodowych;
  • Sesje rozwojowych informacji zwrotnych (tzw. potrzebuję i dostaję) pomiędzy menadżerką/menedżerem a kluczowymi osobami w ich relacjach;
  • Moderowanie konstruktywnych rozmów i kontraktowania się z kluczowymi współpracownikami.