EFFECTIVE ONLINE MEETING
program poprawy skuteczności spotkań online

Dla:

Każdego, kto pracuje online, organizuje i prowadzi spotkania zespołu pracującego zdalnie i zależy mu na skuteczności.

Co proponujemy?

1. Diagnozę – shadowing. Pierwszy etap to diagnoza Twoich spotkań. Coach/trener IP weźmie udział w spotkaniu/spotkaniach i zgromadzi wszelkie niezbędne obserwacje:

  • Co działa dobrze?
  • Co wymaga ulepszenia?
  • Z czego należy zrezygnować?

Diagnoza obejmuje: fazę przygotowania do spotkania, pracę moderatora, pracę zespołu, jakość efektów spotkania

2. Feedback – nasz konsultant przekazuje feedback zarówno moderatorowi, jak i zespołowi.

3. Projektowanie zmian i zadania wdrożeniowe – konsultant wdraża i w pierwszej fazie nadzoruje zmiany w rytuałach pracy zespołu.