Treningi

Jak być asertywnym i nie irytować tym innych

Komunikacja asertywna jest narzędziem do osiągania wielu ważnych celów. Potrzebujesz jej zarówno, żeby budować odpowiadające Ci, potrzebne relacje w szerokim gronie współpracowników, jak i realizować skutecznie zadania związane z Twoim stanowiskiem. Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy ochroną swoich granic i umiejętnością odmawiania, a dobrym współżyciem społecznym z ludźmi, których wsparcia nie raz będziesz potrzebował. Żeby to uzyskać, trzeba poznać konkretne narzędzia komunikacji asertywnej oraz “prześwietlić” własne przekonania na ten temat.

Dzięki udziałowi w tym treningu:

  • Poznasz Mapę Asertywności – wyjaśnisz sobie różnice i korzyści płynące z postaw asertywnych, uległych, agresywnych i manipulacyjnych;
  • Uświadomisz sobie, co przekracza twoje i cudze granice, omówisz z innymi swoje reakcje, trudności;
  • Dowiesz się, jak wiele obszarów obejmuje asertywność i które
    z nich są dla ciebie kluczowe (prośba, odmowa, żądanie, krytyka, reakcja na pochwały);
  • Zbudujesz wraz z kolegami listę pomysłów na to, jak nie niszcząc relacji zachować jednak asertywne cele i granice;
    Poznasz i przećwiczysz technikę „zdartej płyty”.