Treningi

Trening budowania zespołu i współpracy

BUDOWANIE ZESPOŁU I ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY TO SZKOLENIE POZWALAJĄCE ZROZUMIEĆ I ZASTOSOWAĆ WOBEC WŁASNYCH PRACOWNIKÓW MODELE I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH ŁATWIEJ JEST BUDOWAĆ WSPÓŁPRACUJĄCY ZESPÓŁ.

W ramach modułu wspólnie analizujemy cele i założenia strategiczne, w których realizacji niezbędny jest zespół. Rozwijamy u menedżerów zdolność myślenia przez kompetencje i ułatwiamy analizę zespołu podwładnych pod kątem ich potrzeb.

BUDOWANIE ZESPOŁU I ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY TO MODUŁ SZKOLENIOWY, KTÓRY POZWOLI CI:

  • planować rozwój zespołów pod kątem uzyskania konkretnych kompetencji i celów strategicznych;
  • podnieść zdolność uczenia się indywidualnego i grupowego pracowników.
  • oprzeć relacje i komunikację pomiędzy przełożonymi, a podwładnymi na wzajemnym zrozumieniu potrzeb i pełnionych ról;
  • podnieść zaangażowanie pracowników w zespołowym wypracowaniu pomysłów i strategii działania;
  • budować środowisko otwartej komunikacji, które docenia osiągnięcia zespołowe, ułatwia okazywanie zaufania, a tym samym sprzyja dzieleniu się wiedzą i budowaniu zasobów wiedzy organizacyjnej.