Treningi

Ocena i rozwój pracowników

Wiele osób nie raz zadawało sobie pytania: jak i czy mam prawo oceniać innych? Czy moja informacja zwrotna może być w 100% obiektywna? Czy gdy inni pytają mnie
o ocenę efektów ich pracy, to lepiej w pierwszej kolejności skrytykować czy pochwalić?
Osoby pełniące funkcje kierownicze, czyli te, które na co dzień motywują, rozwijają, dyscyplinują – biorą na siebie odpowiedzialność za dobrą i trafną ocenę ludzi. Warto więc, aby zdawały sobie sprawę z najczęściej popełnianych błędów w interpretowaniu sygnałów, które docierają do nas z otoczenia i powodują, że jesteśmy skłonni jedne osoby faworyzować, a inne traktować bardziej surowo.

W sposób praktyczny skupimy się na następujących zagadnieniach:

  • Jakie są największe pułapki spostrzegania społecznego, które występują w procesie budowania i generowania wszelkich ocen?
  • Jak odróżniać opisy [obserwacje] od opinii [wniosków]?
  • W jaki sposób obiektywizować nasze wnioski i przygotowywać rzetelną informację zwrotną?
    O co warto zadbać, aby czuć się komfortowo i zapewnić komfort sobie i swoim współpracownikom?
  • Jak zarządzać emocjami, gdy w grę wchodzą ważne a np. sprzeczne opinie?