Treningi

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą stało się jedną z kluczowych kompetencji menadżerskich. Przydatną niemal na co dzień. I to nie tylko na szczeblu top management’u, ale coraz częściej wśród kadry średniego szczebla. Wraz z coraz powszechniejszym włączaniem pracowników w procesy zmian (empowerment) coraz szersze grono liderów potrzebuje wzmocnienia kompetencji projektowania, komunikowania i wdrażania zmian. Rozwijania umiejętności zarządzania w zmieniającym się środowisku.

Dzięki udziałowi w tym treningu nauczysz się:

  • Identyfikowania, wykrywania potrzeby zmiany.
  • Storytelling menadżerski – umiejętność komunikowania zmian, „sprzedawania” rozwiązań, budowania zaangażowania w zmianę – trening z wykorzystaniem kamery.
  • Metod definiowania i planowania zmian.
  • Strategii wdrażania zmian i styl zarządzania zmianą
  • Typów postaw wobec zmiany i sposobów radzenia sobie z nimi
  • Roli lidera w procesie zmiany – jak wspierać ludzi w zależności od ich postawy wobec zmiany i etapu zmiany?