Sfera Dobrego Biznesu - Magazyn Inżynierii Personalnej V 2015

Sfera Dobrego Biznesu maj 2015

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Sfery Dobrego Biznesu. Poza aktualnościami, znajdą w nim Państwo:


• Poradnik, jak pracować z przekonaniami, gotowy do wykorzystania podczas standardowego spotkania roboczego oraz
• Informacje o Rejestrze Usług Rozwojowych i związanych z nim Funduszach Europejskich.

 

Wersję pdf Magazynu można pobrać, klikając TUTAJ.

 

Miłej lektury!

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

INŻYNIERIA PERSONALNA® NA LINKEDIN

 

Chcemy, aby nasza wiedza i doświadczenie inspirowało otoczenie do rozwoju i wzrostu. Dlatego nie zamykamy know-how w pancernej skrzyni. Teraz dzielimy się nim również na portalu LinkedIn.

 

 

 

Ponieważ oprócz dzielenia się doświadczeniem, zależy nam również na nieustannej konfrontacji nowych rozwiązań z rynkiem oraz słuchaniu spostrzeżeń i wniosków ludzi biznesu, zapraszamy Państwa do subskrypcji naszego profilu. Jest to nie tylko możliwość poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy, ale również okazja do dialogu i wymiany doświadczeń.

 

TUTAJ znajdą Państwo nasz profil, a na nim m.in. naszą autorską Teorię Shit`u wraz ze wskazówkami, co robić, kiedy jego poziom  przekroczy poziom tolerancji.

 

Zapraszamy do subskrypcji!

 

 

 

PROGRAM RZECZYWISTEJ REALIZACJI STRATEGII™ NA FORUM DYREKTORÓW HR W SZCZECINIE

 

15 kwietnia w Szczecinie odbyło się Forum Dyrektorów HR zorganizowane przez Klub Personalnych na Pomorzu Zachodnim. Tematem spotkania był Program Rzeczywistej Realizacji Strategii. Prelegentem był Kacper Godlewski, Szef Centrum Strategii Inżynierii Personalnej. Zaprezentował zilustrowaną doświadczeniami naszego zespołu metodę integrowania ścieżek i procesów rozwojowych w firmie oraz przedstawił rolę HR w tym procesie i kluczową zmianę w sposobie myślenia i projektowania działań rozwojowych.

 

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele biznesu, działów HR, osoby realizujące projekty rozwojowe wewnątrz organizacji oraz zewnętrzni konsultanci wspierający firmy

w ich rozwoju. 

 

Spotkanie miało formę interaktywną - po chwili prezentacji przekształciło się w żywą rozmowę, w której uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Zwrócili oni szczególną uwagę na słowo „rzeczywiste” w temacie spotkania - zauważono, że strategia, o ile istnieje w firmie, najczęściej nie jest znana i rozumiana przez pracowników, a już na pewno nie jest przez nich realizowana w świadomy i proaktywny sposób. Metody budowania takiej kultury pracy były właśnie głównym tematem naszej prezentacji. 

 

 

Wiele pytań koncentrowało się na obszarze działań, które pozwalają w projekt rozwojowy zaangażować całą organizację, Kacper zilustrował odpowiedzi praktycznymi sposobami na przekładanie założeń strategii biznesowej na język celów i zadań w całej firmie. Przeanalizowane zostały również czynniki sukcesu oraz czynniki, które mogą powodować porażkę w przebiegu systemowych projektów rozwojowych.

 

Materiał, który zaprezentował uczestnikom Forum Kacper, można pobrać, klikając TUTAJ.

 

 

 

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

Obecnie została udostępniona testowa wersja Rejestru Usług Rozwojowych, która pozwala na zapoznanie się z działaniem systemu w zakresie rejestracji użytkowników i  tworzenia profili instytucjonalnych, w tym przede wszystkim profilu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe oraz daje możliwość zgłoszenia uwag dotyczących działania systemu. Ten etap testu zostanie zakończony 28 maja bieżącego roku.

 

Drugi etap, umożliwiający wprowadzenie kart usługi przez podmioty, które w pierwszym etapie zarejestrowały kartę podmiotu, rozpocznie się 1 czerwca. Po wprowadzeniu do systemu RUR kart usługi, będzie możliwość przetestowania wyszukiwarki usług. Drugi etap testowania potrwa co najmniej do 15 czerwca. Natomiast to, kiedy wystartuje ostateczna wersja Rejestru Usług Rozwojowych, nie zostało jeszcze ogłoszone. Wiemy na pewno, że gdy tylko to nastąpi, my również zarejestrujemy naszą Firmę w RUR, aby dać Państwu możliwość skorzystania z naszych usług (w tym również usług, które mogą być dofinansowane z Funduszy Europejskich) za pośrednictwem Rejestru.

 

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat Funduszy Europejskich na portalu poświęconym tej tematyce (więcej można dowiedzieć się, klikając TUTAJ). Jest to portal, na którym znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości dofinansowania projektów rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo ze środków UE. Znajduje się tu również opis realizowanych programów krajowych i regionalnych dla województw, informacja, na jakie działania można uzyskać dofinansowanie w ramach poszczególnych programów, jakie warunki należy spełnić, ogłoszenia o naborach, informacja o punktach informacyjnych i wiele innych.

 

My ze swojej strony, aby wyjść na przeciw potrzebom naszych Klientów, nawiązaliśmy współpracę z konsultantem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Panem Emilem Korejwo. Doradca związany z IP oferuje bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości współfinansowania inicjatyw gospodarczych (inwestycje, szkolenia, doradztwo) ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków UE. Konsultacje mogą dotyczyć między innymi realnej możliwości sfinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych, koncepcji projektu, kwalifikowalności wydatków itp. Chętnych zapraszamy do kontaktu:

 

Emil Korejwo

608 023 723

emil.korejwo@gmail.com

 

 

 

SZYBKIE I UŻYTECZNE

 

 

 

PRACA Z PRZEKONANIAMI – SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MENEDŻERA LUB SZEFA PROJEKTU

 

Do wykorzystania podczas standardowej rozmowy, typowego spotkania roboczego.

 

Granice ludzkich możliwości – historia pewnego rekordu

 

W swoim czasie bieg na 1 milę był bardzo popularną dyscypliną lekkoatletyczną w krajach anglosaskich. Nie było roku, aby nie padł w niej kolejny rekord. Kiedy jednak rekord zbliżył się do granicy 4 minut, przez kolejnych 9 lat nie padł żaden  rekord.

 

Gdy 6 maja 1954 roku 25-letni Brytyjczyk Roger Bannister jako pierwszy w historii przebiegł 1 milę poniżej 4 minut, cały sportowy świat oniemiał z zachwytu. Oto bowiem to, co do tej pory wydawało się absolutnie niemożliwe, nagle stało się faktem, potwierdzając tym samym tezę, że sport jest wolny od jakichkolwiek granic, a brak nowych rekordów jest tylko i wyłącznie kwestią barier psychologicznych. 

 

ciągu 12 miesięcy od słynnego 3:59,4 Bannistera, aż czterem innym biegaczom udało się pokonać niewyobrażalną dotąd granicę 4 minut. Zaledwie 45 dni wystarczyło, by największy konkurent Brytyjczyka, John Landy z Australii, przebiegł ten dystans jeszcze szybciej – w czasie 3:57,9. Po nim miały miejsce kolejne rekordy, a ostatnim najszybszym milerem w historii stał się Hicham El Guerrouj, który podczas zawodów w Rzymie w 1999 roku wyśrubował wynik do 3:43,13. Worek rekordów, jaki otworzył Bannister swym historycznym wyczynem, nie był żadnym przypadkiem, a jedynie naturalną konsekwencją tego świetnego startu. Brytyjczyk udowodnił bowiem, że niemożliwe stało się możliwe, że nadludzka dotąd granica jest tak naprawdę realna do osiągnięcia, wobec czego i inni uwierzyli, że czas zapoczątkowany cyfrą „3” leży w zasięgu ich możliwości. Owe magiczne 4 minuty okazały się jedynie barierą psychologiczną, która blokowała postęp zawodników i uniemożliwiała im osiąganie lepszych rezultatów.

 

Źródło i inspiracja:

Wikipedia.org oraz MagazynBieganie.pl i Agata Kołacińska

 

CEL lub ZADANIE, to częsty kontekst rozmów menedżera z ludźmi. Jeśli rozmawiasz z kimś w kontekście realizacji ważnego z Twojej perspektywy celu lub zadania, możesz usłyszeć,  że ten ktoś myśli o poszczególnych aspektach rzeczywistości dotyczącej tego celu na dwa sposoby:

 

 • w sposób, który dobrze rokuje powodzeniu działań (np. „skoro poradziliśmy sobie z tym tematem ostatnio, to i teraz sobie poradzimy”)
 • lub w taki, który wywołuje Twój niepokój co do powodzenia (np. „to będzie trudne, bo z nimi trudno jest się dogadać”).

Krótko pisząc, możesz jako menedżer dojść do wniosku, że trudno Ci się zgodzić z obrazem rzeczywistości, którą przedstawia Ci rozmówca. W tak widzianej przez rozmówcę rzeczywistości, w Twojej opinii, realizacja celu jest niemożliwa, lub co najmniej zagrożona.

 

Co możesz zrobić?

 

Popracować nad przekonaniami tej osoby. To one tworzą postrzeganą przez tę osobę rzeczywistość – niesprzyjającą realizacji celu.

 

Ważna zasada!

 

SZANUJ TE PRZEKONANIA, SZANUJ CZŁOWIEKA, KTÓRY JE PREZENTUJE.

 

To warunek krytyczny powodzenia tej pracy ze zmianą przekonań. Jeśli je z góry zanegujesz, wyśmiejesz, to wywołasz opór, który nie pozwoli pracować dalej konstruktywnie. W najlepszym wypadku po prostu urazisz człowieka. 

 

Przekonania prezentują naszą wiarę w to, jak wygląda rzeczywistość, jaki jest świat, jacy my sami jesteśmy. Często chronią ważne rzeczy: samoocenę, poczucie własnej wartości itp. Dlatego działają z taką siłą.

 

Jak to zrobić w 5 min?

 

 1. ZBADAJ ŹRÓDŁO KONKRETNEGO PRZEKONANIA

 

Możesz to zrobić za pomocą pytań:

 

 • Skąd to wiesz?
 • Po czym wnioskujesz, że…?

Możesz odkryć, że konkretne przekonanie ma swoje źródło w:

 

WYOBRAŹNI – opinia o czymś, o kimś jest wyłącznie wyobrażeniem na ten temat Wyobrażeniem, które nie ma podstaw w żadnym rodzaju wiedzy tej osoby - „nie wiem, ale wydaje mi się, że tacy ludzie są wyjątkowo….”

 

DOŚWIADCZENIU – Twój rozmówca miał już podobne doświadczenia. Próbował lub zrobił coś już co najmniej raz i na tej podstawie uważa, że wie, jakie coś jest: łatwe, trudne, możliwe lub niemożliwe.

 

FAKTACH – Twój rozmówca dysponuje wiedzą na temat faktów. Ma obiektywne dowody na poparcie i uzasadnienie swoich opinii.

 

 1. POMÓŻ ROZMÓWCY ZMIENIĆ PRZEKONANIE

 

Jeśli ma ono swoje źródło w WYOBRAŹNI:

 

 • Zachęć do doświadczenia, spróbowania. Sprawdź, czy możliwy jest test, prototyp, eksperyment.
  • „Zrób to! Działaj! Co Ty na to?” – sprawdź gotowość doeksperymentu, spróbowania. Sprawdź, czy dana osoba ma zasoby i warunki do tego. Zadbasz w ten sposób o jej poczucie bezpieczeństwa potrzebne, by spróbować.
  • Sprawdźcie wspólnie konkretne konsekwencje próby – czy oboje macie na nie zgodę. Jeśli ta opcja jest niemożliwa to:
 • Poproś, aby sprawdziła perspektywę innych osób, które takie doświadczenie i wynikającą z niego wiedzę mają. Poproś, aby rozmówca poszukał osób, które mogą w tym przypadku być przykładem, wzorem iporozmawiał z nimi.

Jeśli ma ono swoje źródło w DOŚWIADCZENIU:

 

 • Przeanalizuj doświadczenie, zbadaj strategię i sposób działania.
  • Co zmieniałeś w dotychczasowych działaniach?
  • Co zrobiłeś inaczej ostatnim razem?
  • Czy zdarzyło Ci się choć raz otrzymać inny wynik, skutek działania?
 • Wzbogać doświadczenie, stwórz zestaw możliwych opcji.
  • Kto jeszcze mógł mieć tego typu doświadczenia? Czy znasz opinię tych ludzi?
  • Czy znasz, słyszałeś o kimś, kto to zrobił z sukcesem? Skąd możesz zaczerpnąć tę wiedzę?
  • Co możesz zrobić inaczej, na nowo w tej sytuacji?
  • Jak jeszcze można osiągnąć ten efekt, o który nam chodzi?
  • Co pozwoliło Ci osiągnąć sukces w innych tego typu sytuacjach, także pozazawodowych? Przenieś wnioski z innych, pozytywnych doświadczeń podobnego typu. Np.: „A jak radzisz sobie w takich sytuacjach z własnymi dziećmi, żoną, kolegą?”.

Jeśli ma ono źródło w FAKTACH:

 

 • Sprawdź jakość i adekwatność faktów, rzetelność danych i logiczność wnioskowania z nich o rzeczywistości.
  • Kto, kiedy i jak to zmierzył?
  • Na jakie potrzeby był tworzony ten raport?
  • Jak wyglądały te badania, jaka była ich metoda?
  • Skąd pochodzą wyniki, na bazie których sformułowane sąwnioski?
  • Czy te dane mogą prowadzić do innych wniosków, jeśli zmieni się któraś ze zmiennych? W jakich warunkach może się tak zdarzyć?

Podsumowując: