Premia za atmosferę pracy. Studium przypadku.

Projekt zrealizowany z wykorzystaniem Modelu Strykowskiego™

Na dzisiejszym rynku pracy to pracodawcy myślą intensywnie o tym, jak zadbać o właściwych pracowników, ograniczyć rotację i przyciągnąć nowych – zwłaszcza specjalistów. Na pierwszym planie w rozmowach często pojawia się kwestia wysokości zarobków. Pracownicy oczekują podwyżek. Jednak, kiedy rozmowa trwa trochę dłużej okazuje się, że równie ważnym, a często nawet ważniejszym czynnikiem oceny oferty pracodawcy jest to, w jakiej atmosferze ludzie wykonują swoją pracę. To, jak oceniają relacje z szefem i współpracownikami.

 

Zwłaszcza specjaliści, których zarobki pozwalają już na zaspokojenie nie tylko podstawowych potrzeb i aspiracji, zwracają na to uwagę. Zdarza się, że właśnie tych informacji szukają rozważając zmianę pracy. Często to właśnie atmosfera i jakość relacji, jeśli są niedostateczne, motywuje ich do odejścia. Coraz częściej ludzie chcą wracać do domu w dobrym nastroju, nie zabierać frustracji z pracy na popołudnia i weekendy z rodziną. Mając dziś większe możliwości wyboru miejsca pracy zaczynają zwracać na to uwagę. Dociera do nich wyraźniej fakt, że firmy różnią się pod względem atmosfery pracy.

 

Można mówić o rodzaju „premii za atmosferę”, czyli wymiernej kwocie, jaką firma musi zaoferować, aby zatrzymać pracowników. Wtedy okazuje się, że aby pracownik odszedł z firmy, w której po prostu świetnie się czuje, konkurencja musi mu zaoferować znacząco więcej. Wiele jest też przykładów, w których ludzie odchodzą do tak samo lub nawet niewiele słabiej płatnej pracy, tylko po to, aby uwolnić się od codziennej porcji frustracji i innych złych emocji.

 

Dla wszystkich pracodawców i szefów kluczowa jest skuteczność i realizacja konkretnych rezultatów. Z atmosferą jest już trochę inaczej. Spora część szefów dba o nią, bo stanowi dla nich samoistną wartość. Wszyscy jednak pochylają się nad kwestiami relacji i atmosfery, kiedy zaczynają one negatywnie wpływać na skuteczność działania ludzi w firmie, odejścia, utratę specjalistów itd.

 

Jedno z naszych narzędzi, które przypadkowo zyskało nazwę „9 ćwiartek” pozwala monitorować zarówno poziom skuteczności w zespołach, jak i tzw. „noty za styl”, czyli ocenę jakości atmosfery i relacji. „9 ćwiartek” to jedno z narzędzi składających się na program poprawy skuteczności i atmosfery współpracy, czyli Model Strykowski™

 

Poniżej prezentujemy Państwu studium przypadku opracowane na przykładzie wdrożenia tych narzędzi u jednego z naszych Klientów, a konkretnie jednego z większych wydziałów firmy produkcyjnej.

 

Poprawa współpracy i skuteczności - przykład wdrożenia