Trening Rozwiązywanie
Problemów i Konfliktów

Rozwiazywanie problemów i konfliktów stanowi unikalne połączenie metod rozwiązywania problemów opartych na metodologii TQM z praktycznym warsztatem ich zastosowania.

Dzięki odpowiedniemu doborowi narzędzi jest to szkolenie, które odpowiada potrzebom i specyfice pracy także działów nieprodukcyjnych.

Szkolenie umożliwi Twoim pracownikom:

  • natychmiastowo rozpoznawać typ konfliktu i stosować narzędzia oraz techniki, które go rozwiążą;
  • skutecznie prowadzić i moderować proces rozwiązywania konfliktów;
  • rozwinąć umiejętności poszukiwania źródła problemu, eliminując tym samym skłonność do reagowania dopiero na objawy konfliktu;
  • rozwinąć kompetencje rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny i długotrwały (koncentracja na rozwiązaniach).

Zobacz także