Trening Organizacja
Czasu Pracy

Trening organizacji czasu pracy to kluczowy element rozwoju profesjonalnych kompetencji zarządzania zespołem.

Rozwija umiejętności skutecznej organizacji zespołu wokół realizowanych celów i delegowania zadań.

Trening Organizacja czasu pracy − Stawianie celów i zadań pozwoli:

  • skutecznie zorganizować czas pracy i działania liderów, z korzyścią dla celów biznesowych firmy;
  • rozwinąć kompetencje liderów w zakresie organizacji czasu pracy zespołu, delegowania zadań oraz definiowania i sprawdzania priorytetów własnych oraz zespołu;
  • pogłębić w trakcie praktycznych ćwiczeń wiedzę uczestników w zakresie narzędzi i metodyki pracy;
  • wdrożyć narzędzia monitorowania postępów.

Zobacz także