Trening Ocenianie i Informacja
Zwrotna Wobec Pracowników

Szkolenie z zakresu oceniania i udzielania informacji zwrotnej pracownikom pozwala stworzyć środowisko niezbędne do swobodnego i regularnego feedbacku dla pracowników.

W ramach warsztatu m.in.: wspólnie analizujemy kulturę i działania organizacji pod kątem wspierania informacji zwrotnej, planujemy zmiany w postawach i umiejętnościach menedżerów, pozwalające wspierać kulturę feedbacku w firmie i trenujemy narzędzia takiej komunikacji.

Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnej jest modułem szkoleniowym, który pozwoli Ci:

  • udrożnić komunikację pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, zmotywować menedżerów do „otwierania” relacji, budowania wzajemnego zaufania;
  • wykształcić u pracowników większą świadomość mocnych i słabych stron swojej pracy, dzięki czemu wybierać będą korzystne dla firmy kierunki rozwoju własnych kompetencji;
  • stworzyć środowisko otwartej komunikacji i współpracy, ułatwiające szybkie i jawne wychwytywanie błędów;
  • odnaleźć wśród pracowników osoby o szczególnym potencjale, które firma chce wspierać i zatrzymać.

Zobacz także