Trening Motywowanie
Pracowników

Motywowanie pracowników jest szkoleniem, które pozwala zrozumieć i zastosować w praktyce 7 kluczowych czynników motywacji pozafinansowej pracowników.

W ramach szkolenia m.in.: wspólnie analizujemy kulturę i działania organizacji, planujemy badanie „koła motywacji” wśród pracowników i ułatwiamy analizę zespołu pod kątem potrzeb motywacyjnych.

Motywowanie pracowników to moduł szkoleniowy, który pozwoli Ci:

  • podnieść komfort pracy − oprzeć relacje pomiędzy przełożonymi a podwładnymi na zrozumieniu wzajemnych potrzeb;
  • zwiększyć zaangażowanie kadry pracowniczej;
  • budować środowisko pozytywnie motywujące, doceniające wysiłek pracowników, ułatwiające okazywanie zaufania i otwartości;
  • stworzyć indywidualne programy motywacyjne dla szczególnie cennych pracowników, których firma chce docenić i zatrzymać.

Zobacz także