Trening Manewry
Współpracy I, II, III

Manewry współpracy to seria nietypowych i wszechstronnie rozwijających warsztatów, w ramach których uczestnicy poznają się wzajemnie od zupełnie innej strony.

Treningi skupiają się na indywidualnym rozwoju każdego uczestnika, pozwalają odnaleźć źródła własnych sukcesów, niepowodzeń i pomagają zastosować we własnym życiu elementy work – life balance.

I krok do zintegrowanego zespołu

I Krok do Zintegrowanego Zespołu należy do grupy szkoleń „hybrydowych”, które są naszą odpowiedzią na potrzebę rzeczywistej integracji zespołu. Łączy w sobie przyjemność gier zespołowych ze skutecznością metodycznego warsztatu rozwojowego. Jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku potrzeby zintegrowania nowo powstałego zespołu w firmie.

Cele

Szkolenie I Krok do Zintegrowaneg Zespołu zespołu pozwoli Ci:

 • doświadczyć nowej jakości działań integrujących, wspartych głębszą ideą budowania porozumienia i współpracy w zespołach;
 • osiągnąć rzeczywistą zmianę i poprawę poziomu współpracy pomiędzy pracownikami.

Siła współpracy

To zaawansowany warsztat pracy zespołowej oparty na sesjach informacji zwrotnej, pozwalający zbudować silny i odważny zespół, czujnie reagujący na nowe wyzwania biznesu. Jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji zmiany i biznesowej potrzeby zredefiniowania celów działania zespołu.

Cele

Przeprowadzenie szkolenia Siła Współpracy w Twojej firmie pozwoli:

 • przenieść zespół na wyższy poziom działania i współpracy;
 • skutecznie funkcjonować zespołowi w sytuacjach trudnych i w zmianie;
 • poprawić wewnętrzne relacje w firmie i dopasować je do potrzeb biznesu;
 • udrożnić lub wypracować nowe kanały komunikacyjne w firmie.

Teatry Przekonań

Teatry Przekonań to nietypowy i wszechstronnie rozwijający warsztat, w ramach którego uczestnicy poznają się wzajemnie od zupełnie innej strony. Wszystko po to, aby stworzyć indywidualne dramy − teatry rozwijające ważny obszar swoich postaw, uczuć i zachowań. Trening skupia się na indywidualnym rozwoju każdego uczestnika, pozwala odnaleźć źródła własnych sukcesów, niepowodzeń i pomaga zastosować we własnym życiu elementy work – life balance.

Cele

Drama menedżerska Teatry Przekonań to warsztat, który pozwala:

 • zakończyć program rozwojowy wartościowym akcentem, sprzyjającym dojrzałości menedżerskiej i zwiększającym satysfakcję z pracy;
 • przepracować blokujące przekonania/postawy, zwiększając tym samym elastyczność i skuteczność zachowań pracowników firmy w realnym środowisku;
 • nauczyć zespół intensywnej i skupionej pracy nad jednostką, a więc łączenia elementów indywidualnego podejścia ze ścisłą współpracą zespołową;
 • podnieść wśród pracowników poziom kreatywności i intuicji w działaniu;
 • przekazać każdemu uczestnikowi dramy wszechstronną informację zwrotną od całej grupy – wyłowić czynniki ograniczające, uzyskać podpowiedzi, co można zmienić i w jakim kierunku powinna podążać zmiana.

Zobacz także