Trening
Kanon Lidera

Szkolenie kanon lidera - 4 role liderskie  stanowi wstęp do procesu zarządzania zespołem.

Koncentruje się wokół podstawowych ról lidera wobec zespołu, zadań i organizacji, a w jego trakcie uczestnicy ćwiczą w praktyce narzędzia komunikacyjne, potrzebne do skutecznego działania w każdej z ról.

Kanon lidera to szkolenie, które pozwala:

  • podnieść poziom sprawności komunikowania się liderów;
  • rozwinąć umiejętności wywierania wpływu liderskiego, skutecznego zarządzania zespołem i prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami oraz motywowania;
  • poznać nowe narzędzia komunikacyjne i nauczyć się nimi posługiwać;
  • zmniejszyć koszty związane z niedostatecznie sprawnym przepływem informacji w firmie.

Zobacz także