Trening Budowanie
Zespołu i Współpracy

Budowanie zespołu i rozwijanie współpracy to szkolenie pozwalające zrozumieć i zastosować wobec własnych pracowników modele i zasady, według których łatwiej jest budować współpracujący zespół.

W ramach modułu wspólnie analizujemy cele i założenia strategiczne, w których realizacji niezbędny jest zespół. Rozwijamy u menedżerów zdolność myślenia przez kompetencje i ułatwiamy analizę zespołu podwładnych pod kątem ich potrzeb.

Budowanie zespołu i rozwijanie współpracy to moduł szkoleniowy, który pozwoli Ci:

  • planować rozwój zespołów pod kątem uzyskania konkretnych kompetencji i celów strategicznych;
  • podnieść zdolność uczenia się indywidualnego i grupowego pracowników.
  • oprzeć relacje i komunikację pomiędzy przełożonymi, a podwładnymi na wzajemnym zrozumieniu potrzeb i pełnionych ról;
  • podnieść zaangażowanie pracowników w zespołowym wypracowaniu pomysłów i strategii działania;
  • budować środowisko otwartej komunikacji, które docenia osiągnięcia zespołowe, ułatwia okazywanie zaufania, a tym samym sprzyja dzieleniu się wiedzą i budowaniu zasobów wiedzy organizacyjnej.

Zobacz także