Trening
Asertywność

Szkolenie kształtuje prawidłową postawę asertywną, którą, w naszym ujęciu, definiujemy jako szacunek do własnych potrzeb i perspektywy rozmówcy, a nie umiejętność odmawiania.

W trakcie warsztatu rozwijamy m.in. umiejętność asertywnej komunikacji i prowadzenia dialogu, który bardzo często skutecznie zabezpiecza przed rozwojem sytuacji konfliktowych w firmie.

Szkolenie z asertywności pozwoli Tobie lub Twoim pracownikom:

  • stosować narzędzia techniki asertywnej komunikacji w zależności od sytuacji;
  • prezentować swoją opinię w sposób otwarty i dopasowany do konkretnego rozmówcy;
  • argumentować swoje zdanie racjonalnie, a nie emocjonalnie;
  • rozmawiać i negocjować warunki z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron;
  • unikać eskalacji konfliktów w firmie.

Zobacz także