Gra Biznesowa
Magenta

W tej grze każdy wygrywa,
a nagrody to wiedza i kompetencje.

Magenta to autorski moduł szkoleniowy Inżynierii Personalnej, wzmacniający rzeczywistą integrację zespołów oraz współpracę i otwartą komunikację w firmie.

Magenta rozwija kompetencje biznesowe pracowników całej firmy, uczy bycia partnerem w biznesie, rozbija nastawienie „silosowe” i uczy podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o przesłanki ekonomiczne. Uzupełnieniem autorskiej gry biznesowej są warsztaty krzyżowe, które wzmacniają współdziałanie i dialog wewnątrz zespołu, wykorzystując w praktyce wnioski wyciągnięte z rozgrywki.

Gra biznesowa Magenta pozwala:

  • zbudować świadomość pracowników w zakresie ich osobistego wpływu na skuteczność działania firmy;
  • zobaczyć, jaki wpływ ma wewnętrzna współpraca i synergia działań zespołu na sukces firmy na rynku;
  • wypracować konkretne działania, które zapoczątkują rzeczywisty proces poprawy współpracy pomiędzy działami firmy;
  • postawić wspólnie diagnozę w zakresie poziomu współpracy, integracji i świadomości biznesowej;
  • rozwinąć proces otwartej komunikacji, nakierowanej na ciągłe ulepszanie codziennej współpracy w firmie.

Zobacz także