Badanie
Let's Talk

Autorskie, interaktywne narzędzie
badania jakości dialogu w zespole.

Let's Talk to autorskie narzędzie IP, opracowane przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w coachingu zespołowym i programach poprawy skuteczności zespołów.

Pozwala zdiagnozować aktualny poziom dialogu w zespole, wskazać jego mocne i słabe strony, a następnie wypracować rozwiązania usprawniające komunikację pomiędzy jego członkami i zaplanować rozwój kompetencji prowadzenia dialogu.

W trakcie badania wykorzystujemy ankietę online, a wnioski z badania omawiamy w trakcie sesji warsztatowej z trenerem. 


ZOBACZ PDF>>>

Dzięki badaniu Let's talk:

 • zespół wie, na jakim poziomie dialogu aktualnie się znajduje oraz jakie są jego mocne i słabe strony,
 • zespół ma świadomość, które zachowania wspierają bądź ograniczają dialog między jego członkami,
 • zespół otrzyma zestaw wskazówek pozwalających wdrożyć zmiany na poziomie konkretnych zachowań,
 • każdy członek zespołu wie, jak oceniana jest jego umiejętność prowadzenia dialogu oraz jaki wpływ na poziom dialogu w zespole wywiera jego własny styl komunikowania się,
 • każda osoba zaplanuje indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji prowadzenia dialogu,
 • uczestnicy przekonają się, że mają realny wpływ na jakość dialogu zespołowego, dzięki czemu łatwiej będzie zadbać o relacje między nimi.

Let's Talk to rozwiązanie opracowane dla zespołów:

 • zarządzających (zarządy, TOP 5 itp.);
 • projektowych;
 • funkcjonalnych;
 • kluczowych dla organizacji zespołów strategicznych i superzespołów;
 • samozarządzających się;
 • wirtualnych, w których członkowie pracują ze sobą zdalnie;
 • dla których liczy się zwinność, adaptowalność strategii, proces twórczy, kreatywność, łączenie kompetencji etc.

BADANIE ON-LINE (20-40 MINUT)

 • Zdalne wypełnienie ankiety online. Odpowiedzi na pytania są anonimowe.
 • Analiza wyników zespołu przez specjalnie zaprojektowany algorytm.
 • Przekazanie uczestnikom Raportów Indywidualnych.
 • Przygotowanie Raportu Zespołowego.

Sesja warsztatowa z trenerem (2-3 godziny) 

 • Analiza wyników Raportu Zespołowego.
 • Możliwość prezentacji wniosków z własnych Raportów Indywidualnych.
 • Zdefiniowanie celów rozwojowych: indywidualnych i zespołowych.
 • Zaplanowanie zmian służących poprawie jakości dialogu.

Wewnętrzna praca zespołowa

 • Wdrożenie i realizacja indywidualnych oraz zespołowych planów rozwoju kompetencji dialogu.

Zobacz także