Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach,
nowych produktach i premierowych publikacjach.

Ruszyły dofinansowania usług rozwojowych z dotacji unijnych

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na usługi rozwojowe dla pracodawców i pracowników. Dofinansowanie może być przyznane mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Miło nam poinformować, że na usługi realizowane przez Inżynierię Personalną nasi Klienci również mogą otrzymać wsparcie, gdyż spełniamy wszystkie formalne wymogi, by realizować usługi z dofinansowaniem.

Aby otrzymać wsparcie przedsiębiorstwo musi przede wszystkim zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, jako uczestnik instytucjonalny, chcący skorzystać z usług podmiotów wpisanych do BUR.

Następnie należy wybrać Operatora PARP w zależności od województwa, w którym przedsiębiorstwo jest zarejestrowane oraz wypełnić wniosek wraz z załącznikami i przesłać do Operatora. Usługi należy wybrać przed złożeniem wniosku, gdyż we wniosku wymagane jest wpisanie konkretnych usług z BUR wraz kosztami i oczekiwaną kwotą wsparcia, jednak zapisać się na usługę można dopiero po podpisaniu umowy z Operatorem.

Usługi realizowane przez IP, czyli zamknięte, „szyte na miarę” znajdą się w BUR dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów, w karcie usługi skierowanej do konkretnego klienta.

W uproszczeniu proces uzyskania dofinansowania oraz realizacji usługi można opisać w kilku krokach:

1. Rejestracja w BUR i ustalenie z IP zakresu usługi

2. Przygotowanie przez IP karty usługi zamkniętej dla Klienta

3. Złożenie formularza zgłoszeniowego do instytucji wspierającej

4. Umowa wsparcia

5. Zapisanie uczestników na usługę

6. Realizacja usługi

7. Ocena szkolenia na stronie BUR

Dofinansowanie nastąpi na podstawie bonów lub refundacji kosztów usługi rozwojowej w zależności od rozwiązań przyjętych w danym województwie.

Pod koniec lutego tego roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Wsparcie można otrzymać w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. wraz z partnerami. Informacje o warunkach dofinansowania i wysokości środków oraz operatorach na Dolnym Śląsku, do których należy składać wnioski znajdują się na stronie:

http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Szczegółowe informacje na temat terminów składania wniosków, warunków i wysokości wsparcia w innych województwach znajdują się na stronie:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie    

Informacji można poszukiwać także w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Punkt informacyjny w zależności od regionu można znaleźć w wyszukiwarce:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Środki na wsparcie są ograniczone, decyduje kolejność składania wniosków. Zaleca się więc bezzwłoczne działanie.

W razie pytań służymy wsparciem.

 

Zespół Inżynierii Personalnej®

Kontakt:

Dorota Przytocka

dorota@inzynieriapersonalna.pl

tel. 797 138 617