Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach,
nowych produktach i premierowych publikacjach.

Inżynieria Personalna® otrzymała Certyfikat SUS 2.0!

Pod koniec 2016 roku poddaliśmy się procesowi audytu jakości naszych usług i ich zgodności z rekomendowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych Standardem Usług Szkoleniowych 2.0.

Miło nam poinformować, że zewnętrzny audytor (DEKRA) potwierdził, bez żadnych uwag, zgodność ze standardem i na początku roku otrzymaliśmy Certyfikat SUS 2.0

Dla naszych obecnych i potencjalnych Klientów oznacza to przede wszystkim, że:

  • nasze wewnętrzne procesy, standardy i metody gwarantują Klientom uzyskanie umówionego rezultatu realizowanych działań rozwojowych,

  • kupując nasze usługi będą mogli korzystać z dofinansowania ze środków unijnych ( w szczególności z działania 8.6 ) w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Audyt koncentrował się na 4 obszarach:

  • zarządzanie firmą

  • sposobu świadczenia usług

  • kompetencji kadry, oraz

  • organizacji i logistyki projektów.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

 

Certyfikat SUS 2.0