Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach,
nowych produktach i premierowych publikacjach.

Forum Dyrektorów HR w Szczecinie

15 kwietnia w Szczecinie odbyło się Forum Dyrektorów HR zorganizowane przez Klub Personalnych na Pomorzu Zachodnim. Tematen spotkania był Program Rzeczywistej Realizacji Strategii. Prelegentem był Kacper Godlewski, Szef Centrum Strategii Inżynierii Personalnej. Zaprezentował zilustrowaną doświadczeniami naszego zespołu metodę integrowania ścieżek i procesów rozwojowych w firmie oraz przedstawił rolę HR w tym procesie i kluczową zmianę w sposobie myślenia i projektowania działań rozwojowych.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele biznesu, działów HR, osoby realizujące projekty rozwojowe wewnątrz organizacji oraz zewnętrzni konsultanci wspierający firmy w ich rozwoju. 

Spotkanie miało formę interaktywną - po chwili prezentacji przekształciło się w żywą rozmowę, w której uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Zwrócili oni szczególną uwagę na słowo „rzeczywiste” w temacie spotkania - zauważono, że strategia, o ile istnieje w firmie, najczęściej nie jest znana i rozumiana przez pracowników, a już na pewno nie jest przez nich realizowana w świadomy i proaktywny sposób. Metody budowania takiej kultury pracy były właśnie głównym tematem naszej prezentacji. 

Wiele pytań koncentrowało się na obszarze działań, które pozwalają w projekt rozwojowy zaangażować całą organizację, omówiono więc praktyczne sposoby przekładania założeń strategii biznesowej na język celów i zadań w całej firmie. Przeanalizowane zostały również czynniki sukcesu oraz czynniki, które mogą powodować porażkę w przebiegu systemowych projektów rozwojowych.

Uczestnicy szczególnie docenili systemowość i szeroki zakres prezentowanych wdrożeń naszych Programów Rzeczywistej Realizacji Strategii. 

Bardzo dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i stworzenie dobrej przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń.

 

Materiał, który zaprezentował uczestnikom Forum Kacper Godlewski, można pobrać, klikając TUTAJ.