Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach,
nowych produktach i premierowych publikacjach.

Rejestr usług rozwojowych - zapowiedź istotnej zmiany

Rejestr usług rozwojowych - zapowiedź istotnej zmiany.

Rejestr Usług Rozwojowych jest to jeden z kluczowych elementów „Systemu zapewniania jakości usług rozwojowych”, opracowywanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) . W RUR znajdą się informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich usługach. Wszyscy zainteresowani, zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby indywidualne, będą mogli skorzystać z Rejestru w celu wyszukania odpowiedniej usługi rozwojowej. Będzie tam można znaleźć usługi finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz usługi komercyjne. Za pośrednictwem RUR będzie można również zgłosić swój (lub w przypadku przedsiębiorstwa - osób wydelegowanych przez przedsiębiorstwo) udział w danej usłudze oraz ocenić ją po zakończeniu za pomocą ankiety on-line.

Obecnie trwają prace nad budową Rejestru Usług Rozwojowych, którego uruchomienie przewiduje się na rok 2015. Zważywszy na doświadczenie Inżynierii Personalnej w realizacji projektów rozwojowych, my również zamierzamy zarejestrować naszą Firmę w RUR. W związku z tym będziecie mogli Państwo uzyskać informacje o naszych usługach oraz skorzystać z nich także za pośrednictwem Rejestru.

 

Więcej o „Systemie zapewniania jakości usług rozwojowych”: parp.gov.pl

Więcej o Rejestrze Usług Rozwojowych: parp.gov.pl