Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach,
nowych produktach i premierowych publikacjach.

Koniec III edycji Szkoły Trenerów IP

To już trzecia edycja tego programu rozwojowego w 19-letniej historii naszej firmy. Jest to dla nas przede wszystkim inwestycja w rozwój naszych kadr i ważny element procesu rekrutacji. Roczny program Szkoły Trnerów i Konsultantów Biznesu pozwala uczestnikom poznać styl pracy i know-how Inżynierii Personalnej oraz pokazać i rozwinąć swój potencjał.

Edycja 2013/2014 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Swoje kandydatury zgłosiło ponad 60 osób, z których 24 zaprosiliśmy do udziału w Assessment Centre. Każda z kandydujących osób otrzymała indywidulny raport wraz z sesją informacji zwrotnej. Ostatecznie do udziału w Szkole zaprosiliśmy 12 osób. 8-oro uczestników ukończyło program Szkoły i otrzymało certyfikat.
Uczestnicy rekrutowali się z dwóch grup: osób z doświadczeniem trenerskim oraz doświadczonych menedżerów zainteresowanych umiejętnościami trenerskimi. Obecny rynek wymaga bowiem łączenia dwóch typów kompetencji. Udział tych dwóch grup w programie powodował wzbogacenie i przyspieszenie procesu nauki, dzięki wzajemnej inspiracji, transferowi wiedzy między uczestnikami i łączeniu perspektyw.

Program Szkoły łączył trzy wątki:

  • Rozwój umiejętności trenerskich, w szczególności facylitacji pracy grupy w kierunku celu,
  • Narzędzia, filozofia i nowoczesne podejście do rozwijania kompetencji zorientowania na realizację strategii,
  • Konsulting biznesowy, w tym metody diagnozy oraz opisu i rozumienia modeli biznesowych.

 

W naszej pracy kluczowe bowiem jest rozumienie strategii i modelu biznesowego Klienta, żeby móc ją przepisać na program rozwoju kompetencji i w końcu umieć go zrealizować w roli trenera na konkretnym warsztacie.

Warsztaty prowadzili trenerzy IP oraz zaproszeni eksperci.